Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diploma Lefel 3 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  O fewn 24 mis

Cofrestrwch
×

Diploma Lefel 3 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Staff sydd eisoes yn gweithio yn y sector llyfrgelloedd, archifau neu reoli cofnodion ac sy'n dymuno ennyn cymhwyster i brofi eu bod yn gymwys i wneud y gwaith.

Dyluniwyd y Diploma Lefel 3 ar gyfer staff sydd wedi bod yn gweithio mewn llyfrgell neu uned wybodaeth am o leiaf 2 flynedd.

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector Llyfrgelloedd, Archifau neu Reoli Cofnodion.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs yn y gweithle. Mae cymorth ar-lein ar gael drwy system Onefile e-portfolio.

Bydd yn rhaid i chi gwblhau pedair uned orfodol ac amrywiaeth o unedau dewisol (hyd at 27 o gredydau):

 • Dulliau trefnu gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Cefnogi defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau digidol
 • Creu a chynnal amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Helpu defnyddwyr i gael gafael ar wybodaeth a/neu ddeunydd
 • Hyrwyddo Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Cynnig gweithgareddau anwytho a chyfeirio i ddefnyddwyr
 • Ymgysylltu â'r gymuned ehangach
 • Hanes Teulu
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Astudiaethau Lleol
 • Paleograffeg
 • Datblygiad Darllenwyr
 • Dyrannu a gwirio gwaith mewn tîm
 • Datblygu perthynas weithio cynhyrchiol gyda chydweithwyr
 • Darparu gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Arwain tîm
 • Lleoli a dychwelyd a/neu ddeunydd
 • Rheoli adnoddau a datblygiad proffesiynol personol
 • Gwarchod, diogelu a chopio gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Deall amgylchedd Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Deall sefydliad Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae modd trosglwyddo hyd at 21 o gredydau o dystysgrif lefel 2 a'u defnyddio tuag at y cymhwyster hwn.

Nid oes dyfarniad cyfan ar gael ar lefel 4 ond gall dysgwyr ddefnyddio'r credydau o'r unedau hyn tuag at gymhwyster AU.

Asesiad

Asesiad yn seiliedig ar waith/cymhwysedd. Caiff yr unedau eu hasesu drwy gyfrwng portffolio o dystiolaeth a gasglwyd o waith y dysgwr.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs gallech fynd ymlaen i astudio:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Myfyriwr yn darllen yn y llyfrgell