Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

BTEC Lefel 3 - Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 dydd yr wythnos am 2 flynedd

Cofrestrwch
×

BTEC Lefel 3 - Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Mathemateg
 • Egwyddorion Mecanyddol
 • Iechyd a Diogelwch a Chyfathrebu
 • Defnyddiau Peirianneg.
 • Dyfeisiau a Chylchedau Electronig
 • CAD
 • Systemau Mecanyddol
 • Mesur a Phrofi Electronig
 • Cynnal a Chadw ym maes Peirianneg
 • Egwyddorion CAM (Gweithgynhyrchu gyda chymorth Cyfrifiadur)
 • Systemau Tri Chyfnod

Gofynion mynediad

5 TGAU C ac uwch, a B mewn Mathemateg os yw hynny’n bosib

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth, Gweithdy a Seiliedig ar y Labordy

Asesiad

Gwaith cwrs, Aseiniadau ac Asesiadau

Dilyniant

Cyflogaeth mewn unrhyw gwmnïau Peirianneg neu HNC ond dim ond os enillir Rhagoriaeth mewn Unedau Mathemateg ac Egwyddorion. Fel arall mae Diploma llawn yn ofynnol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith