BTEC Lefel 3 - Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  1 dydd yr wythnos am 2 flynedd

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Mathemateg
 • Egwyddorion Mecanyddol
 • Iechyd a Diogelwch a Chyfathrebu
 • Defnyddiau Peirianneg.
 • Dyfeisiau a Chylchedau Electronig
 • CAD
 • Systemau Mecanyddol
 • Mesur a Phrofi Electronig
 • Cynnal a Chadw ym maes Peirianneg
 • Egwyddorion CAM (Gweithgynhyrchu gyda chymorth Cyfrifiadur)
 • Systemau Tri Chyfnod

Gofynion mynediad

5 TGAU C ac uwch, a B mewn Mathemateg os yw hynny’n bosib

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth, Gweithdy a Seiliedig ar y Labordy

Asesiad

Gwaith cwrs, Aseiniadau ac Asesiadau

Dilyniant

Cyflogaeth mewn unrhyw gwmnïau Peirianneg neu HNC ond dim ond os enillir Rhagoriaeth mewn Unedau Mathemateg ac Egwyddorion. Fel arall mae Diploma llawn yn ofynnol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.