Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Mawrth, 03/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn gyflwyniad i ffotograffiaeth ddigidol ac i ddefnyddio camera digidol. Mae'r cwrs yn ymdrin â chyfansoddiad, fel y rheol traeanau, technegau ffotograffig, rheolyddion camera a mathau o gamerâu.

Bydd yn cynnwys rhai tasgau golygu lluniau gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol. Byddai bod wedi dilyn cwrs cyfrifiadurol i ddechreuwyr yn eich helpu i wneud cynnydd ar y cwrs hwn.

Dyddiadau Cwrs

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202418:00 Dydd Mawrth3.0010 £950 / 16EIG12638A

Gofynion mynediad

 • Addas i ddechreuwyr sy'n ymddiddori mewn ffotograffiaeth ac sy'n chwilfrydig.
 • Addas i'r rhai efo profiad o ddefnyddio cyfrifiadur.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi mewn uned gyfrifiadurol lawn cyfarpar a defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau addysgu. Bydd yna ddarlithiau, trafodaethau ac arddangosiadau ymarferol, clipiau fideo a gwaith prosiect.

Asesiad

Mae'r cwrs hwn wedi ei seilio ar bortffolio, felly byddwch yn creu ffolder o'ch gwaith sy'n cwmpasu dwy uned ac a farciwyd gan y tiwtoriaid.

Dilyniant

Ffotograffiaeth Ddigidol, Lefel 1

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Cyrsiau Hamdden

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun

Cyrsiau Hamdden

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyrsiau Hamdden