Tystysgrif Lefel 2 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Hyd:

  O fewn 12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Staff sydd eisoes yn gweithio yn y sector llyfrgelloedd, archifau neu reoli cofnodion ac sy'n dymuno ennyn cymhwyster i brofi eu bod yn gymwys i wneud y gwaith.

Dyluniwyd y dystysgrif Lefel 2 fel man cychwyn ar gyfer staff sy'n gymharol newydd i'r sector llyfrgelloedd, archifau a gwasanaethau gwybodaeth ac/neu i astudio ar Lefel 2.

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector llyfrgelloedd, archifau neu reoli cofnodion.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs yn y gweithle. Ceir cymorth ar-lein hefyd drwy Moodle (Amgylchedd Dysgu Rhithwir).

Bydd yn rhaid i chi gwblhau wyth uned:

 • Creu a chynnal amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Helpu defnyddwyr i gael gafael ar wybodaeth a/neu ddeunydd
 • Rhoi gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Lleoli a dychwelyd gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Gwarchod, diogelu a chopïo gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Cefnogi defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau digidol
 • Deall trefn llyfrgelloedd, archifau neu wasanaethau gwybodaeth
 • Deall amgylchedd llyfrgelloedd, archifau a gwasanaethau gwybodaeth

Asesiad

Asesiad yn seiliedig ar waith/cymhwysedd. Caiff yr unedau eu hasesu drwy gyfrwng portffolio o dystiolaeth a gasglwyd o waith y dysgwr.

Dilyniant

 • Diploma Lefel 3 mewn Llyfrgelloedd, Archifau a Gwasanaethau Gwybodaeth

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau tystysgrif (Lefel 2) yn gallu cario 21 o gredydau drosodd i'r diploma (Lefel 3).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.