Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

NVQ Lefel 2 Cyflawni Gwaith Peirianneg - Prototeipio Cyflym

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    4 diwrnod, 8 awr y diwrnod

Cofrestrwch
×

NVQ Lefel 2 Cyflawni Gwaith Peirianneg - Prototeipio Cyflym

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd disgwyl i'r dysgwr baratoi ar gyfer y gweithgareddau prototeipio cyflym trwy gael yr holl wybodaeth, dogfennaeth, deunyddiau, offer a chyfarpar angenrheidiol, a chynllunio sut maent yn bwriadu cyflawni'r gweithgareddau gofynnol a'r dilyniant o weithrediadau y maent yn bwriadu eu defnyddio.

Gofynion mynediad

Mae ein cwrs Lefel 2 Prototeipio Cyflym wedi ei anelu at rai sy’n gweithio yn y diwydiant eisoes sydd eisiau datblygu eu sgiliau CAD, CNC, CAM ymhellach a datblygu eu gyrfa.

Gofynnir am ddealltwriaeth dda o CAD, CAM a CNC neu wedi cwblhau un o’r cyrsiau byr uchod yn y gorffennol ac yn symud ymlaen i’r cwrs hwn.

Cyflwyniad

Sesiynau gweithdy ymarferol a dosbarthiadau theori.

Asesiad

Llyfryn asesu.

Dilyniant

Cyrsiau Byr Peirianneg.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Peirianneg

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith