Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  International
  Technoleg Cerbydau Modur
 • Hyd:

  2 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n awyddus i ennill profiad ymarferol ym maes weldio a ffabrigo?

Ar y cwrs hwn, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol weldio a ffabrigo.

Anelwyd y cwrs hwn at ddysgwyr sydd â diddordeb mewn sicrhau gyrfa fel weldiwr neu ffabrigwr. Mae'r cwrs hefyd yn ddefnyddiol fel cymhwyster sylfaenol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â'r lluoedd arfog.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • Ffabrigo a Weldio Lefel 2

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i wneud gwaith weldio/ffabrigo.

Gallech roi'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar waith mewn amrywiaeth o ddiwydiannau yn cynnwys cerbydau modur, cerfio a gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Peirianneg Cerbydau Modur Lefel 3

Mae'n bosib i chi fynd ymlaen i addysg uwch hefyd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau
Llangefni