Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Dolgellau, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Dolgellau

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n ystyried datblygu eich gyrfa ym maes trin gwallt? Hoffech chi weithio yn un o'r salonau gorau, ar gychod pleser neu gael swydd fel rheolwr neu ddangosydd?

Mae diwydiant trin gwallt y DU yn chwilio am arbenigwyr cymwys ac mae'r rhaglen hon yn eich caniatáu i fodloni'r meini prawf hynny. Mae hefyd yn un o'r ychydig gymwysterau a dderbynnir i weithio dramor, gan roi mwy fyth o opsiynau i lwyddo ichi.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster Lefel 2 perthnasol neu brofiad blaenorol mewn salon. Yn ogystal â hybu eich opsiynau gyrfa mae'n eich galluogi i symud ymlaen i Addysg Uwch a mynd â'ch astudiaethau ymhellach.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Gweithdai
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
 • Amgylchedd dysgu Realistig

Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o'r rhaglen.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Byddwch hefyd yn astudio cymwysterau perthnasol eraill, a allai gynnwys Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ar-lein

Dilyniant

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cymhwyster a set werthfawr o sgiliau i'ch helpu symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio rhaglen lefel gradd gyda Grŵp Llandrillo Menai, megis Gradd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli a Busnes, neu gwrs gradd arbenigol gyda sefydliad arall.

Neu, fe fyddai modd i chi gael swydd mewn gwesty, sba neu salon.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Dolgellau