Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Yn ystod y dydd: 4.5 awr yr wythnos am 18 wythnos, NEU gyda'r nos: 3 awr yr wythnos am 34 wythnos (6.00-9.00pm)

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Cyrsiau Rhan-amser

Y Rhyl
Dydd Iau, 07/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Y Rhyl
Dydd Gwener, 08/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio mewn ysgol neu goleg yn cefnogi athrawon neu ym maes gwaith ieuenctid.

Dyddiadau Cwrs

Y Rhyl

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/09/202318:00 Dydd Iau3.0034 -0 / 16CGN163562A

Y Rhyl

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/09/202309:30 Dydd Gwener5.0022 -0 / 16CGN163562

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Tystysgrif CACHE Lefel 2 ar gyfer Cynorthwywyr Dysgu

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon