Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Yn ystod y dydd: 4.5 awr yr wythnos am 18 wythnos, NEU gyda'r nos: 3 awr yr wythnos am 34 wythnos (6.00-9.00pm)

Cofrestrwch
×

Cyflwyniad i fod yn gynorthwyydd dysgu mewn Addysg Uwchradd

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio mewn ysgol neu goleg yn cefnogi athrawon neu ym maes gwaith ieuenctid.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Tystysgrif CACHE Lefel 2 ar gyfer Cynorthwywyr Dysgu

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth