Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Seicoleg/Cymdeithaseg/Troseddeg - Dechreuwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  5 awr yr wythnos am 10 wythnos.

  Gall myfyrwyr symud ymlaen i’r cwrs 10 wythnos nesaf.

Gwnewch gais
×

Seicoleg/Cymdeithaseg/Troseddeg - Dechreuwyr

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i hanfodion seicoleg, cymdeithaseg a throseddeg.

Y pynciau a drafodir yn y cwrs hwn yw:

 • Safbwyntiau seicolegol
 • Dulliau ymchwil
 • Meysydd seicoleg
 • Safbwyntiau cymdeithasegol
 • Trosedd a gwyredd
 • Dadl Natur yn erbyn Magaeth

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos eu hymrwymiad I cwblhau'r 10 wythnos llawn

Cyflwyniad

Darlithoedd, gwaith grŵp, taflenni gwaith, fideos, trafodaethau.

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

Cyrsiau pellach yn Grŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr