Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela Sylfaenol Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Specialist / Other
  Cwnsela
 • Hyd:

  15 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Rhaid i chi fod yn 19 oed o leiaf ar ddechrau'r cwrs i astudio ar gyfer y cymhwyster hwn.

Cwrs rhagarweiniol yw hwn a gynlluniwyd i roi pobl ar ben y ffordd gyda chwnsela ac i ddynodi'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddatblygu yn eu rôl broffesiynol neu bersonol.

Nod y cwrs yw adnabod sefyllfaoedd yn y gwaith lle mae gofyn defnyddio sgiliau cwnsela, fel gwrando empathig, a deall agweddau, rhagfarnau a gwerthoedd a all hwyluso neu lesteirio'r berthynas gwnsela.

Bydd yn eich helpu i:

 • ddod i ddeall y sgiliau cwnsela craidd sy'n cynnwys gwrando'n weithredol ac yn empathig ynghyd ag ymateb yn effeithiol;
 • dod yn ymwybodol o derfynau eich rôl broffesiynol e.e. rôl tiwtor wrth ddysgu a gwybod pryd y mae'n well cyfeirio rhywun at unigolyn/asiantaeth arall.

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod yn 19 oed o leiaf ar ddechrau'r cwrs i astudio ar gyfer y cymhwyster hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng:

 • Cyflwyniadau
 • Darlithoedd
 • Gwaith cwrs
 • Gweithgareddau ymarferol
 • Llyfr Gwaith

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfwng:

 • dyddlyfr dysgu
 • hunanasesu
 • arfarniad cymheiriaid
 • gwerthuso drwy drafod

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Cwnsela a Theori

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.