Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
  Cyrsiau Hamdden
 • Hyd:

  20 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'n addas i berchnogion camerâu digidol sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol ym maes ffotograffiaeth ynghyd â rhywfaint o wybodaeth am ddefnyddio cyfrifiaduron.

Uned 1: Defnyddio camera i gipio delweddau creadigol

Yn yr uned hon, bydd yr ymgeiswyr yn dysgu rhagor am ddefnyddio camera digidol a chyfarpar ategol, ac yn dod i ddeall rheolyddion a gosodiadau er mwyn cynhyrchu delweddau clir sydd wedi'u dinoethi'n gywir.

Bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau ffotograffig drwy gynhyrchu amrediad o ddelweddau arbrofol ar bwnc penodol. Byddant yn adalw ac yn prosesu'r delweddau hyn gan adolygu eu gwerth esthetig a thechnegol. Byddant hefyd yn dysgu am hanfodion arferion gweithio'n ddiogel ac am y ffactorau cyfreithiol a moesegol sy'n gysylltiedig â ffotograffiaeth.

Uned 2: Trin delweddau digidol

Bydd y dysgwyr yn gallu enwi'r caledwedd a'r meddalwedd y mae gofyn eu cael i drin delweddau a byddant yn deall y technegau gofynnol. Byddant yn paratoi ac yn prosesu'r delweddau y gwnaethant eu trin, gan ystyried eu hansawdd, a byddant yn gallu gwerthuso eu delweddau terfynol.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/09/202218:00 Dydd Llun3.0020 £2111 / 16EJI141986

Gofynion mynediad

Gorau oll os byddwch wedi cwblhau'r cwrs Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol, neu os oes gennych brofiad cyfatebol ym maes ffotograffiaeth.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Yn y gwersi, defnyddir amrediad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys:

 • sesiynau tiwtora
 • arddangosiadau
 • gwaith grŵp
 • gwaith unigol
 • gweithdai ymarferol
 • ymchwil

Cynhelir y gwersi mewn uned gyfrifiadurol lawn cyfarpar.

Asesiad

Cewch eich asesu ar sail portffolio sy'n cynnwys gwaith prosiect, gwaith ysgrifenedig, gwaith ymarferol a dulliau eraill, ac a werthusir gan eich tiwtor.

Dilyniant

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Llun, 12/09/2022