Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  8 wythnos (2 awr yr wythnos)

Gwnewch gais
×

Gweithdy Gwaith Gwydr

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys egwyddorion sylfaenol gwaith gwydr ymdoddedig. Gan weithio ar raddfa fechan, bydd dysgwyr yn dysgu sut i dorri gwydr a gwneud samplau gan ddefnyddio nifer o dechnegau a fydd yna'n cael eu tanio a'u hymdoddi. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn bydd gan fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o waith gwydr ymdoddedig.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

 • Arddangosiadau grŵp ac 1:1
 • Tiwtora grŵp

Asesiad

 • Portffolio lle bo hynny'n briodol

Dilyniant

 • Cyrsiau rhan-amser eraill ar wahanol lefelau mewn meysydd creadigol cysylltiedig.
 • Mae cyrsiau llawn amser ar gael a fydd yn galluogi myfyrwyr i archwilio'r technegau hyn ymhellach fel rhan o raglen astudio ehangach.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth