Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  8 wythnos (2 awr yr wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn crochenwaith ac am gael profiad anffurfiol o'r grefft? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei ddatblygu? Bydd tiwtoriaid profiadol yn datblygu eich sgiliau ac yn eich cynorthwyo i gyflawni'ch amcanion.

Bydd y gweithdai'n cael eu cynnal dros wyth wythnos ac maent wedi'u cynllunio i'ch cyflwyno i'r gwahanol dechnegau sy'n rhan o adeiladu â llaw: pinsio, torchi, adeiladu slabiau a mowldio drwy bwyso. Caiff dulliau addurno arwyneb a gwydro eu cynnwys yn y sesiynau. Yn ogystal, ceir arddangosiadau ar Droell y Crochenydd (Taflu) os gofynnir am hyn.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol, ond diddordeb mewn crochenwaith yn ddymunol.

Cyflwyniad

 • Cyflwynir y cwrs drwy arddangosiadau.
 • Caiff sesiynau eu cyflwyno fesul cam ac mae'r gweithdai'n addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr llwyr i ddysgwyr mwy profiadol.

Asesiad

Trwy'r eitemau a gynhyrchir.

Dilyniant

 • Gweithdy Crochenwaith Tymor 1 a 2
 • Darpariaeth Ran-amser – Gwaith Gwydr, Lluniadu a Phaentio, Bywluniadu, Brodio, Gwneud Printiau, Llyfrau Braslunio Artistiaid
 • Diploma Sylfaenol Rhan-amser mewn Celf a Dylunio

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.