Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Dolgellau, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Dolgellau

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn therapydd harddwch? Hoffech chi ennill amrywiaeth o sgiliau proffesiynol yn y maes hwn?

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r sawl sydd wedi gadael yr ysgol neu fyfyrwyr aeddfed sy'n awyddus i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd fel therapydd harddwch proffesiynol.

Yn ystod y cwrs byddwch yn gwella eich sgiliau therapi harddwch gan wneud triniaethau megis cwyro ac arlliwio'r aeliau. Bydd y sgiliau hyn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth neu astudio ymhellach.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 2 TGAU gradd C neu uwch, ac 1 TGAU gradd D/E yn Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniad Ymarferol
 • Sesiynau Theori
 • Gweithdai
 • Hyfforddiant Masnachol mewn Salon
 • MOODLE

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd. Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith fel rhan o'r cwrs.

Efallai bydd angen astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arsylwi
 • Asesiadau ar-lein

Dilyniant

Mae'r cwrs yn rhoi cymhwyster a set gwerthfawr o sgiliau i'ch helpu symud ymlaen i swydd neu addysg bellach.

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai, yn cynnwys:

 • Therapi Harddwch Lefel 3
 • Therapi Harddwch (Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur) Lefel 3
 • Therapi Harddwch (Tylino) Lefel 3
 • Trin Gwallt Lefel 2
 • Therapi Sba Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Dolgellau