DIY – Peintio, Addurno a Theilsio

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  12 wythnos

  3 awr yr wythnos (6–9pm)

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â pheintio nenfydau, waliau a gwaith coed. Yn ogystal, mae'n ymdrin â phapuro, yn cynnwys papuro â phapur leinio.

⁠Cewch gyflwyniad hefyd i hanfodion teilsio a chwistrellu

Gofynion mynediad

⁠Drwy wneud cais a chael cyfweliad, neu'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol

Cyflwyniad

Ymarferol

Asesiad

Asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Dilyniant

Peintio ac Addurno Lefel 1 a 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.