Cyflwyniad i fod yn Cynorthwyydd Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Community Location
 • Lefel
  1
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd

  16 wythnos, 3 diwrnod yr wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau cymunedol yn Llandrillo-yn-Rhos a Phrestatyn.

Mae'r cwrs yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn ystafell ddosbarth cynradd. Bydd dysgwyr yn treulio 2 ddiwrnod yr wythnos yn dysgu mewn lleoliad cymunedol, ac 1 diwrnod ychwanegol yr wythnos o brofiad gwaith. Bydd tiwtoriaid yn cynorthwyo myfyrwyr i drefnu eu lleoliadau. Mae'r oriau'n teulu-gyfeillgar, gyda chyfanswm o lai na 16 awr yr wythnos.

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim, ond rhaid i fyfyrwyr gwblhau gwiriad DBS â'r Coleg sydd (ar hyn o bryd) yn costio £44.

Dyddiadau Cwrs

JUBILEE CENTRE

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/09/202109:30 Dydd Mercher, Dydd Iau15.0016 £440 / 16CVG91619

Llandrillo-yn-Rhos

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/09/202109:30 Dydd Iau, Dydd Gwener15.0016 -0 / 16CVG91617

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth

Byddwch yn treulio 2 ddiwrnod yr wythnos yn y dosbarth: 9.30yb -2.30yp.

Byddwch hefyd yn cael lleoliad gwaith mewn ysgol am 1 diwrnod yr wythnos am 5 awr, ar adegau sy'n gyfleus i'r ysgol.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy bortffolio.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth CACHE Lefel 2 (Tystysgrif ar gyfer Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

JUBILEE CENTRE
Dydd Mercher, 15/09/2021

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Iau, 16/09/2021

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.