Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i fod yn Cynorthwyydd Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llyfrgell Bae Colwyn, Caernarfon, Caergybi, Blaenau Ffestiniog, Canolfan Gymunedol Ffordd Las - Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  16/17 wythnos

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i fod yn Cynorthwyydd Dysgu

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Coleg Menai Caernarfon
Dydd Mawrth, 17/09/2024
Coleg Menai Holyhead
Dydd Llun, 16/09/2024
Coleg Menai, Bangor
Dydd Mawrth, 17/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn ystafell ddosbarth cynradd. Yn Llandrillo-yn-Rhos a Phrestatyn bydd dysgwyr yn treulio 2 ddiwrnod yr wythnos yn dysgu mewn lleoliad cymunedol, ac 1 diwrnod ychwanegol yr wythnos o brofiad gwaith. Yng Nghaergybi a Chaernarfon mae'r profiad gwaith yn digwydd ar ddiwedd y cwrs.

Bydd tiwtoriaid yn cynorthwyo myfyrwyr i drefnu eu lleoliadau. Mae'r oriau'n teulu-gyfeillgar, gyda chyfanswm o lai na 16/17 awr yr wythnos.

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim, ond rhaid i fyfyrwyr gwblhau gwiriad DBS â'r Coleg sydd (ar hyn o bryd) yn costio £38.

Dyddiadau Cwrs

Coleg Menai Caernarfon

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
17/09/202409:30 Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau15.0017 Am ddim1 / 11D0017858

Coleg Menai Holyhead

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
16/09/202409:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.0017 Am ddim2 / 11D0017879

Coleg Menai, Bangor

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
17/09/202409:30 Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau15.0017 Am ddim3 / 11D0020937

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth

Byddwch yn treulio 2 ddiwrnod yr wythnos yn y dosbarth: 9.30yb -2.30yp.

Byddwch hefyd yn cael lleoliad gwaith mewn ysgol am 1 diwrnod yr wythnos am 5 awr, ar adegau sy'n gyfleus i'r ysgol.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy bortffolio.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth CACHE Lefel 2 (Tystysgrif ar gyfer Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth