Mynediad i Addysg Uwch

I fyfyrwyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol ond a hoffai fynd ymlaen i astudio ar lefel prifysgol, mae cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn ddull cyffrous a deinamig o ddysgu.

Bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau eithriadol o dda bob blwyddyn ac yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd mewn meysydd fel Troseddeg, Gwyddor Fforensig, Nyrsio, Therapi Galwedigaethol ac Addysgu, un ai yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu mewn prifysgolion eraill.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Celf a Dylunio
  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  • Biowyddorau
  • Gofal Iechyd
  • Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
  • Plismona
  • Gwyddoniaeth
  • Gwyddorau Cymdeithasol