Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Ar nos Iau rhwng 6 a 8pm. 10 wythnos y tymor, 2 awr yr wythnos.

Gwnewch gais
×

Crochenwaith

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Dewch i ddefnyddio'ch dychymyg wrth ddefnyddio clai.

Rydym yn cynnig cyrsiau Cerameg rhan-amser a fydd yn dangos i chi sut i ddefnyddio technegau fel pinsio, torchi, slabio, gwydro a thaflu.

Mae croeso i bawb, o'r rhai nad ydynt erioed wedi cyffwrdd â chlai i'r rhai sydd â phrofiad o ddefnyddio ffurfiau celf eraill ac sydd am arbrofi a dysgu rhagor, a chael hwyl!

COFIWCH: Gwisgwch hen ddillad – mi fyddwch chi'n baeddu!

FFI: £130 – mae'r holl ddefnyddiau a'r tanio'n gynwysedig

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a fydd yn cynnwys dangos, rhannu ac arwain.

Asesiad

 • Dim

Dilyniant

Cewch roi cynnig ar gyrsiau hamdden eraill sy'n mynd â'ch bryd.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth