Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Bydd ein cymwysterau’n rhoi sylfaen gadarn i chi mewn meysydd fel amlgyfryngau, rhwydweithio, rhaglennu a datblygu gemau cyfrifiadurol.

Fel myfyriwr, cewch ddefnyddio consolau, VR/ AR (Hololens, Oculus Rift), argraffwyr 3D, llechi graffeg Wacom, labordai caledwedd a meddalwedd a chyfrifiaduron sy’n gallu rhedeg meddalwedd technegol a ddefnyddir yn y diwydiant, e.e. Maya, Unreal, Unity, Game Maker, Animate, Microsoft Visual Studio, Python, App Inventor, Lego Mindstorms a’r Adobe Master Suite.

Caiff myfyrwyr gyfle i fynd ar leoliadau gwaith gan weithio ar amrywiaeth o brosiectau mawr gyda chyflogwyr adnabyddus, e.e. Go North Wales, TT Games a Pixel Knights.

Mae gan ein myfyrwyr rhwydwaith fynediad at amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar-lein ynghyd ag efelychwr rhwydwaith gan Cisco. Drwy raglen Imagine, mae gan ein myfyrwyr rhaglennu a rhwydweithio hefyd hawl i gael mynediad am ddim at gopïau o feddalwedd allweddol gan Microsoft.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Technoleg Ddigidol
  • Datblygu Gemau
  • Technoleg Gwybodaeth
  • Datblygu Meddalwedd
Computing new VR suite 11

Ro’n i’n gweithio’n llawn amser cyn dod i’r coleg. Ond ro’n i am roi cynnig arall ar addysg er mwyn cyrraedd fy mhotensial yn llawn. Rhoddodd y cwrs ryddid i mi i fod yn greadigol, gan roi i mi’r sgiliau ro’n i’w hangen i weithio yn y diwydiant gemau. Ar ôl gorffen yn y coleg, rydw i am fynd i’r brifysgol.

Michael Hogarth - Animeiddio 3D a Datblygu Gemau Lefel 3

Mi wnes i benderfynu dod i’r coleg i ddysgu rhagor am gyfrifiadura, ac i ddatblygu fy sgiliau ymhellach. Ges i amser gwych – rydw i wedi dysgu llawer, ac wedi gwneud ffrindiau da. Rydw i’n awr yn symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nhiwtoriaid, rydw i’n hyderus rŵan y bydda i’n cyrraedd y nod rydw i wedi’i osod i mi fy hun, sef astudio cyfrifiadura ar lefel gradd.

Joshua Price - Technoleg Gwybodaeth Lefel 2

Gyrfa mewn Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Did you know?


Cyflog cyfartalog o £38,800...
...a bydd 2,942 swydd newydd erbyn 2023.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Dadansoddwyr TG
  • Rheolwyr Prosiectau TG
  • Rhaglenwyr
  • Peirianwyr Telathrebu