Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gwyddoniaeth (Cymhwysol)

Bydd ein cyrsiau, a gynhelir mewn labordai soffistigedig, yn rhoi sylfaen gadarn i chi ym maes egwyddorion gwyddonol.

Ar y cyrsiau hyn, cewch feithrin dealltwriaeth eang a sylfaenol o wyddoniaeth a’i chymwysiadau ymarferol. Gallech fynd ymlaen i ddilyn cyrsiau Lefel A, Mynediad i Addysg Uwch neu gyrsiau gwyddonol ar lefel prifysgol, neu gallech fynd i weithio mewn maes gwyddonol neu faes sy’n ymwneud ag iechyd.

Gyrfa mewn Gwyddoniaeth (Cymhwysol)


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Myfyriwr Lefel-A Pwllheli yn defnyddio microsgop