Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Seremoni Raddio, Proffesiynol a Gwobrau Proffesiynol

Y seremoni flynyddol yw uchafbwynt calendr y Colegau. Mae’n goron ar yr holl waith caled ac yn gyfle i ddathlu cyflawniadau unigolion.

Seremoni: Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2023

Cynhelir y seremoni ddydd Gwener, 12 Gorffennaf yn Venue Cymru, Llandudno. Bydd y seremoni'n dechrau am 1pm, ond er mwyn i chi gael digon o amser i gofrestru, i wisgo'ch gŵn ac i gael tynnu'ch llun, bydd gofyn i chi fod ar gael o 10:30am ymlaen.

Mae cofrestru wedi cau ar hyn o bryd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch neges e-bost at graduation@gllm.ac.uk

Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi.