Technoleg Cerbydau Modur

Yn ein canolfannau, ceir yr offer diweddaraf sy’n cynnwys cyfleusterau i gynnal asesiadau ar roleri ac asesiadau diagnostig, cyfleusterau weldio a ffabrigo, bwth chwistrellu USI, technoleg hybrid a systemau rheoli tymheredd mewn cerbydau.

Cynigir amrywiaeth o gyrsiau’n ogystal â rhaglenni hyfforddi pwrpasol i’r diwydiant moduro. Gall myfyrwyr hefyd feistroli sgiliau ail-orffennu awyrennau.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Ffabrigo a Weldio
  • Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Trwm
  • Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn
  • Trwsio Cyrff Cerbydau
  • Ail-orffennu Cerbydau (Modur ac Awyrennau)

Ro’n i wrth fy modd yn ennill medal arian yng nghategori Ailorffennu rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Rydw i wir yn mwynhau astudio ar gampws y Rhyl, gan fod yr offer rydym yn eu defnyddio o’r un safon ag a geir yn y diwydiant ac mae’r tiwtoriaid mor gefnogol a chyfeillgar.

James Wright - Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 2

Gyrfa mewn Technoleg Cerbydau Modur


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £29,500...
...a bydd 2,656 swydd newydd erbyn 2024.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Peirianwyr
  • Technegwyr Cerbydau Modur
  • Ailorffennwr Awyrennau