Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Ar bob cwrs, cyfunir gwaith theori a sesiynau ymarferol ag ymweliadau a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd sy’n arbenigwyr yn eu meysydd, er mwyn meithrin eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Pa raglen bynnag y byddwch yn ei dilyn, cewch gyfle i ennill cymwysterau ychwanegol buddiol, gan gynnwys cymhwyster cymorth cyntaf, dyfarniadau awyr agored a chymwysterau hyfforddi mewn pob math o gampau.

⁠Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Hyfforddi Ffitrwydd
  • Addysg Awyr Agored
  • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth)
  • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd)
Menai 63

Roedd y Coleg yn ddewis gwell i mi na’r ysgol. Mi wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr, ac mae’r cyfle i chwarae rygbi i dîm cyntaf dan 18 oed Colegau Cymru wedi agor llawer o ddrysau i mi. Dw i wedi teithio’n helaeth ac wedi cael cyfarfod â phob math o bobl ddiddorol o’r byd chwaraeon. Mae’r coleg wedi rhoi cyfle i mi gynrychioli fy ngwlad mewn camp dw i’n ei charu, ac mae hynny’n destun balchder mawr i mi.

Sophie-Wynn Ellis - Chwaraeon Lefel 3

Gyrfa mewn Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £25,600...
...a bydd 2,599 swydd newydd erbyn 2023.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Hyfforddwyr Ffitrwydd
  • Rheolwyr ym maes Hamdden
  • Hyfforddwyr Chwaraeon