Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Ar bob cwrs, cyfunir gwaith theori a sesiynau ymarferol ag ymweliadau a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd sy’n arbenigwyr yn eu meysydd, er mwyn meithrin eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Pa raglen bynnag y byddwch yn ei dilyn, cewch gyfle i ennill cymwysterau ychwanegol buddiol, gan gynnwys cymhwyster cymorth cyntaf, dyfarniadau awyr agored a chymwysterau hyfforddi mewn pob math o gampau.

⁠Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Hyfforddi Ffitrwydd
  • Addysg Awyr Agored
  • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth)
  • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd)

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 1 hyd at gyrsiau lefel Gradd.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Cyfleusterau Chwaraeon Llangefni

Mae'r ganolfan chwaraeon ar ein campws yn Llangefni yn gartref i'r dechnoleg a'r offer diweddaraf ar gyfer monitro perfformiad a rhagoriaeth chwaraeon, gan gynnwys beiciau wat, peiriannau Seca i ddarparu dadansoddiad cyfansoddiad corff llawn gradd feddygol, a melin draed arbenigol yn cynnwys system dadansoddi bagiau nwy Douglas i asesu Vo2max.

Dewch i wybod mwy...

Canolfan Chwaraeon campws Llangefni
Beicio ar feic ymarfer yn y gym

Cyfleusterau Chwaraeon Llandrillo-yn-Rhos

Ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos mae gennym ganolfan chwaraeon, campfa a chae pêl-droed 3G sydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.

Dewch i wybod mwy...

Gyrfa mewn Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Myfyriwr yn chwarae rygbi