Gwasanaethau Arbenigol

Cyngor a chefnogaeth arbenigol i'ch helpu i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau arloesol, o weithgynhyrchu i fwyd ac i ynni.

Cam

Canolfan Arloesi Menai (CAM)

Mae CAM, sydd ar gampws Llangefni, yn darparu gwasanaeth cynghori arloesol ym maes gweithgynhyrchu a dylunio er mwyn helpu i droi syniadau ac arbenigedd cleientiaid yn gynnyrch gwerthadwy go iawn. Nod y ganolfan yw hybu arloesedd, mentergarwch a chreadigrwydd yn y sector gweithgynhyrchu. Mae'r rhain yn cynnwys dylunio cynnyrch, sganio 3D, cyngor ym maes gweithgynhyrchu, prototeipiau cyflym a hyfforddiant, gan ddefnyddio'r dechnoleg a'r meddalwedd diweddaraf.

Dewch i wybod mwy...
Ftc

Y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB)

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd ar gampws Llangefni yn 1999 a chwaraea ran allweddol yn y gwaith o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. Yn y ganolfan hon, mae adnoddau pwrpasol sy'n cynnwys neuaddau i brosesu cig ffres, pysgod, cynnyrch llaeth a bwyd a baratowyd; cegin profi a datblygu cynnyrch a labordy dadansoddi cynnyrch.

Dewch i wybod mwy...
DSCF8885 X2

Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg

Mae’r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni yn rhoi pwyslais pendant ar weithio mewn partneriaeth i ddarparu hyfforddiant sgiliau Isadeiledd o ansawdd uchel.

Mae CIST yn llwyfan i’r diwydiant Isadeiledd weithio gyda busnesau i hyrwyddo datrysiadau a chynnyrch arloesol, ac mae’n lleoliad delfrydol i brofi ac arddangos cynnyrch newydd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Lawr lwytho ein rhestr cyrsiau rhwng mis Medi a Rhagfyr (PDF)

Dewch i weld holl gyrsiau CIST
Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon Campus

Coleg Glynllifon

Campws diwydiannau’r tir, sy’n cynnwys cyfleusterau preswyl, yw Coleg Glynllifon. Saif ar Ystâd Glynllifon ger Caernarfon.

Mae fferm Glynllifon, yn cynnwys y coetir, yn ymestyn dros 300 hectar, ac mae’n amgylchedd gwych ar gyfer astudio rheoli cefn gwlad ac amaethyddiaeth.

Dewch i wybod mwy...
Bmc

Y Ganolfan Rheoli Busnes, Bangor

Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) a'r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig amrediad eang o gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant ac a fydd yn datblygu'ch sgiliau ac yn gwella'ch cyflogadwyedd.

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn Ganolfan Hyfforddi breswyl yn un o brif Ysgolion Busnes y Deyrnas Unedig. Darpara hyfforddiant blaengar, proffesiynol a phwrpasol i'r farchnad fusnes fyd-eang, gan hybu cynaliadwyedd busnesau drwy feithrin rheolwyr sy'n ymwybodol o syniadau cyfredol, perthnasol a chyfoes yn y maes. Darperir cyrsiau ar bob lefel, o lefel aelodau tîm i lefel arweinwyr busnes a Phrif Swyddogion Gweithredol.

Cynigia'r Ganolfan amrediad eang o gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant. Bwriadwyd y rhain, a gynigir ym maes Arwain a Rheoli, Hyfforddi a Mentora, a Phrynu a Chyflenwi, ar gyfer rheolwyr canol ac uwch reolwyr, ac fe'u cyflwynir gan hwyluswyr rhyngwladol profiadol sydd â phrofiad ymarferol eang mewn diwydiant.

Rydym yn falch o gynnig i gleientiaid becynnau datblygiad a hyfforddiant proffesiynol sydd wedi'u teilwrio ar gyfer eu hanghenion, a gellir achredu ein holl raglenni.