Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol

Fel myfyriwr sy’n dilyn rhaglen Astudiaethau Anifeiliaid, byddwch yn meithrin sgiliau a gwybodaeth mewn amryw o feysydd cysylltiedig fel Iechyd a Lles Anifeiliaid, Hyfforddi Anifeiliaid, Magu Anifeiliaid, Maetheg, Paratoi Anifeiliaid a Rheoli Busnes.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Astudiaethau Anifeiliaid
  • Rheoli ym maes Anifeiliaid

Er mwyn gallu darparu’r Ddiploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol yn y gweithle rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â grŵp o filfeddygon cyswllt. Cymeradwyir y ddiploma hon gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon.

Glynllifon 62

Rydw i wedi rhoi fy mryd ar yrfa gyda’r heddlu fel hyfforddwr cŵn, felly mae’r cymhwyster hwn wedi bod yn fan cychwyn ardderchog i mi. Rydw i wedi dysgu cymaint, ac wedi cael amser gwerth chweil! Mae’r coleg wedi fy nysgu i fod yn fwy annibynnol, ac i gymryd cyfrifoldeb am fy addysg fy hun. Bydd hyn yn help mawr i mi pan fydda i’n mynd i’r brifysgol i astudio Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn.

Emily Hampton - Rheoli ym maes Anifeiliaid Lefel 3

Gyrfa mewn Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £24,250...
...a bydd 528 swydd newydd erbyn 2023.