Peirianneg a Thechnoleg Ynni

Mae datblygiadau mawr yn digwydd yng Ngogledd Orllewin Cymru, ac mae taer angen am ragor o beirianwyr i lenwi amrywiaeth eang o swyddi cyffrous sy’n talu’n dda.

Mae cyfleoedd ar gael yn lleol yn y meysydd canlynol:

 • Mecanyddol
 • Trydanol/Electronig
 • Gweithgynhyrchu
 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Roboteg ac Awtomasiwn
 • Ynni (Niwclear ac Adnewyddadwy)
 • Awyrenegol (Jetiau) • Ffabrigo a Weldio
 • Rheoli ac Offeryniaeth
 • Mae’n colegau’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a fydd yn ein helpu i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn Beiriannydd.

Caiff ein holl gyrsiau eu darparu mewn ystafelloedd dosbarth modern a gweithdai o safon ddiwydiannol. Rydym yn cydweithio â chwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i alluogi pobl ifanc i ennill y sgiliau o ansawdd uchel y mae ar gyflogwyr eu hangen.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

 • Peirianneg
 • Ffabrigo a Weldio
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Pŵer
DSCF5865 2

Dw i wedi bod â diddordeb mewn peirianneg ers pan o’n i’n ddim o beth, a ches fy annog gan fy nheulu i geisio cael gyrfa yn y maes. Mae’r coleg wedi dysgu cymaint i mi, ym maes peirianneg ac yn gyffredinol. Ar ôl ennill y cymhwyster rydw i’n awr wedi cael prentisiaeth ym maes Peirianneg Sifil. Fy ngobaith yn y pen draw ydi mynd ymlaen i astudio am radd.

Rhys Thomas Williams - Peirianneg Lefel 3

Gyrfa mewn Peirianneg a Thechnoleg Ynni


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Did you know?


Cyflog cyfartalog o £35,900...
...a bydd 8,214 swydd newydd erbyn 2023.


Prif gyfleoedd gyrfaol

 • Peirianwyr Sifil
 • Peirianwyr Trydanol
 • Peirianwyr Technegol
 • Peirianwyr Mecanyddol