Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Darperir eich hyfforddiant mewn salon o’r radd flaenaf a chewch eich dysgu sut i ddefnyddio’r technegau a’r cynhyrchion diweddaraf, yn cynnwys rhai Wella, Goldwell, Dermalogica a Tan Truth.

Mae’r Grŵp yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Francesco sy’n adnabyddus iawn ac wedi ennill llu o wobrau.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol blynyddol a fynychir gan gyflogwyr lleol, yn ymweld ag arddangosfeydd cenedlaethol ac yn cael profiad gwaith. Bob blwyddyn, mae’n myfyrwyr yn ennill cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Gwaith Barbwr
  • Therapi Harddwch
  • Trin Gwallt
  • Therapi Tylino
  • Technoleg Ewinedd
  • Therapi Sba
  • Ffasiwn, Theatr a Chyfryngau
Dwyfor Dolgellau 91

Rhoddodd y cwrs Diploma mewn Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur bob math o wybodaeth a sgiliau i mi, ac mi wnes i wirioneddol fwynhau’r amrywiaeth ogyfleoedd a gefais, fel cymryd rhan mewn cystadlaethau. Helpodd hynny fi i roi sglein ar fy sgiliau, a dw i rŵan am wneud mwy i feithrin cysylltiadau er mwyngallu gwneud fy marc yn y diwydiant.

Haley Yates Fashion - Ffasiwn, Theatr,Cyfryngau, Gwallt a Cholur Lefel 3

Gyrfa mewn Trin Gwallt a Therapi Harddwch


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £20,943...
...a bydd 8,629 swydd newydd erbyn 2023.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Trinwyr Gwallt
  • Swyddi yn y Diwydiant Harddwch
  • Rheolwyr Salon Coluro