Celfyddydau Perfformio

Cewch ddysgu am bob agwedd ar berfformio, yn cynnwys drama, dawns, canu, cerddoriaeth a chrefft llwyfan.

Yn ystod y cwrs, cewch gyfleoedd ymarferol i feithrin eich sgiliau perfformio drwy gymryd rhan mewn sioeau yn y coleg, yn ogystal â pherfformio mewn theatrau proffesiynol allanol.

Cewch hefyd gyfle i ymweld â theatrau, lleoliadau a gweithdai ledled y Deyrnas Unedig er mwyn meithrin dealltwriaeth ehangach o ddiwydiant y celfyddydau perfformio.

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 1 hyd at gyrsiau lefel Gradd.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Gyrfa mewn Celfyddydau Perfformio


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Myfyriwr ac athro mewn theatr