Cyrsiau Byr

Rydym yn cynnig dewis helaeth o gyrsiau busnes a chyrsiau arbenigol byr, nad ydynt fel arfer yn para mwy na 5 diwrnod.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Gweld yr holl gyrsiau Byr

Rydym yn cynnig dewis helaeth o gyrsiau busnes a chyrsiau arbenigol byr, nad ydynt fel arfer yn para mwy na 5 diwrnod.

Os bydd digon o alw, gallwn ddarparu cyrsiau ar safle’r busnes.

I archebu lle cysylltwch â ni ar 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk. Gallwch archebu a thalu ar-lein am lawer o’n cyrsiau.

Prosbectws Ar-lein – Cyrsiau Byr i Fusnesau

Gyda'n prosbectws ar-lein gallwch chwilio am amrywiaeth eang o gyrsiau i fusnesau ac archebu lle arnynt.

Arddangosiad ystafell ddosbarth cwrs byr cymorth cyntaf