Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Bydd y cyrsiau ymarferol hyn yn eich galluogi i feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn amryw o feysydd cysylltiedig fel Cadwraeth, Rheoli Cynefinoedd, Rheoli Plâu a Defnyddio Llif Gadwyn. Cewch gyfle hefyd i ennill tystysgrifau technegol ychwanegol.

Rheolir y goedwig yn unol â Chynllun Rheoli Coetir ‘Glastir’. Yn ogystal, mae rhannau o’r fferm yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd. Mae’r rhain eto’n cynnig cyfleoedd ychwanegol i ddysgwyr.

Myfyriwr yn torri coeden gyda chainsaw

Ro’n i wrth fy modd ar y cwrs, ac yn falch tu hwnt pan enillais wobr Lantra i Ddysgwr Gydol Oes y Flwyddyn ym maes Iechyd a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth a’r Amgylchedd. A rŵan, rydw i’n ôl yn y coleg yn gweithio fel tiwtor rhan-amser ym maes crefftau coedwigaeth, ac yn astudio ar gyfer fy nghymhwyster TAR! Mae hyn i gyd yn dangos bod addysg yn gallu ehangu’ch gorwelion!

Mark Young - Rheoli Cefn Gwlad (yn cynnwys Coedwigaeth) Lefel 3