Sut i wneud cais am gwrs gradd


Cyrsiau Llawn-Amser:

Os ystyrir bod eich cwrs yn gwrs llawn amser i bwrpas ffioedd, bydd gofyn i chi wneud cais drwy, system ar-lein Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS): www.ucas.com.

Y codau ar gyfer pob coleg yw:

 • Coleg Llandrillo: L53
 • Coleg Meirion-Dwyfor: L53
  • Cod campws Dolgellau - D
 • Coleg Menai: L53
  • Cod campws Bangor - B
  • Cod campws Parc Menai - M
  • Cod campws Llangefni - L

Wedi methu dyddiad cau UCAS?

Bydd y colegau'n parhau i dderbyn ceisiadau llawn amser drwy UCAS wedi i'r dyddiad cau fynd heibio.

Cyrsiau Rhan-amser:

Os ystyrir bod eich cwrs yn gwrs rhan-amser i ddibenion ffioedd, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen gwybodaeth cwrs.

Noder:

Os nad oes dolen i wneud cais ar-lein, mae'n system ymgeisio am y flwyddyn nesaf wedi cau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r coleg.

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol, Cwnsela (MSc) a Phrentisiaeth Gradd - Dylid gwneud ceisiadau am ddilyn y cyrsiau hyn drwy Brifysgol Bangor.