Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth

Cewch brofiad uniongyrchol o weithio mewn stiwdios recordio proffesiynol a defnyddio ystafelloedd cynhyrchu cerddoriaeth lle y ceir offer cyfoes o’r un safon ag a geir yn y diwydiant.

yddwch yn cael eich annog i feithrin eich sgiliau cyfansoddi a pherfformio ac i gymryd rhan mewn cynyrchiadau cerddorol a gigs. Cewch gyfle hefyd i fynd i gigs a gweithdai gan artistiaid adnabyddus a dysgu sut i gael gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 1 hyd at gyrsiau Lefel 3.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.