Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Sut i wneud cais am gwrs llawn amser

Os ydych yn gwybod pa gwrs llawn amser yr ydych am wneud cais amdano, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs.

I wneud cais, dewiswch eich campws ac yna cwblhewch y broses gofrestru drwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar y sgrin.

Noder: Os nad oes dolenni campws i chi wneud cais ar-lein, cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

1. Chwiliwch am y cwrs rydych chi'n gobeithio ei astudio.

Cam un - chwilio am eich cwrs

2. I wneud cais, cliciwch ar 'Gwneud Gais' ar unrhyw daflen cwrs

Cam 2 - Dewiswch y campws priodol i wneud eich cais

3. Dewiswch y campws lle rydych chi am astudio.

Cam 3 - Dewiswch y campws lle rydych chi am astudio.

4. Yna cwblhewch y broses ymgeisio.

4. Yna cwblhewch y broses ymgeisio.

Cymorth Pellach

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01492 542 338
Ebost: generalenquiries@gllm.ac.uk