Teithio a Thwristiaeth

Mae twristiaeth yn sector bwysig yng Ngogledd Cymru, ac mae’r maes rhaglen cyffrous hwn yn cynnig cyfleoedd i astudio o Lefel 2 hyd at lefel gradd.

Mae’n myfyrwyr yn cael ymweld ag amrywiaeth o atyniadau yng Ngogledd Cymru, Caerdydd, Llundain, y Deyrnas Unedig a thramor. Drwy raglen Erasmus+, cânt fanteisio hefyd ar gyfleoedd wedi’u hariannu’n llawn i fynd ar brofiad gwaith i Ewrop.

Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, ceir asiantaeth deithio lle mae myfyrwyr yn gweithio ac yn cael cyfle i loywi eu sgiliau cyflogadwyedd.⁠

Bydd ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o ganolfannau ymwelwyr lleol a chenedlaethol, ynghyd ag asiantaethau teithio a chwmnïau hedfan fel British Airways, Titan Airways a TUI.

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 2 hyd at gyrsiau lefel Gradd.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Ro’n i wrth fy modd i gael 3 gradd Ragoriaeth (Rh* Rh* Rh), ac ennill ysgoloriaeth i ddilyn cwrs BA (Anrh) mewn Rheoli ym maes Twristiaeth ym Mhrifysgol Bournemouth.

Nhat Nguyen - Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Gyrfa mewn Teithio a Thwristiaeth


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.