Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CAMVA

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA sy'n darparu cymorth ac arweiniad gyda'ch camau nesaf i gael gwaith, creu eich busnes eich hun neu ddod o hyd i brentisiaeth.

Rydym yn ymfalchïo mewn paru busnesau â’r genhedlaeth nesaf o weithwyr naill ai trwy gyflogaeth uniongyrchol neu gyfleoedd prentisiaeth.

Gyda dros 20,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda Grŵp Llandrillo Menai, mae potensial enfawr i ddod o hyd i'r darpar weithiwr cywir ar gyfer eich busnes.

Logo CAMVA
Myfyriwr efo ffolder gwaith

Myfyriwr

Gallwn eich helpu:

  • ddod o hyd i brofiad gwaith
  • ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd
  • ddatblygu sgiliau menter
  • benderfynwch beth sydd nesaf ar ôl i chi orffen eich cwrs
Dewch i wybod mwy
Cyflogwyr yn trafod gwaith

Cyflogwyr

Mae CAMVA yn pontio'r bwlch rhwng dysgwyr a chyflogwyr ac rydym yn cynnig cyfleoedd i gyflogwyr lleol ymgysylltu â dysgwyr trwy gyfrwng nifer o wasanaethau.

Dewch i wybod mwy
Rhiant yn helpu plentyn

Rhieni

Helpwch eich plant gyda gwybodaeth ac adnoddau i'w cynorthwyo gyda'u hopsiynau gyrfa yn y dyfodol.

Dewch i wybod mwy

Dewch i gysylltiad!

Pa gymorth hoffech chi ei dderbyn? *