Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dod o hyd i'ch gyrfa berffaith...

O adeiladwaith i'r celfyddydau perfformio, busnes i iechyd a gofal cymdeithasol - mae nifer o gyfleoedd cyffrous yn eich aros!

Bydd ein cwis ar-lein yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi am eich diddordebau a’ch sgiliau, ac yna’n eu defnyddio i roi dewis o yrfaoedd posibl i chi.

Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar lwybr gyrfa, gallwch ddefnyddio’n gwefan i ganfod pa gwrs neu gyrsiau sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i gyrraedd eich nod!

Cymerwch ein cwis i ddod o hyd i'ch gyrfa berffaith!*

*Mae'r cwis yn cael ei ddarparu gan 'Career Coach', ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Person yn defnyddio gliniadur