Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Mae gan ein hadrannau celf enw rhagorol ac maent yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau eang ac arbenigol. Dysgir y cyrsiau galwedigaethol mewn stiwdios, gyda chymorth cyfrifiaduron Apple Mac pwrpasol a meddalwedd o’r un safon ag a geir mewn diwydiant.

Ceir cyfle hefyd i arbenigo mewn cyrsiau Celfyddyd Gain a Ffotograffiaeth ar lefel gradd, yn ogystal â’r cwrs MA newydd cyffrous mewn Celfyddyd Gain.

Rydw i wedi mwynhau bod yng nghwmni pobl sydd â’r un diddordebau â fi, ac sydd wedi fy annog a’m cefnogi i arbrofi gyda gwahanol gyfryngau ac ymestyn fy ngallu creadigol. Fymwria ydi mynd i’r brifysgol i astudio Celfyddyd Gain a Hanes Celfyddyd, ac oni bai am y coleg ni fyddwn mewn sefyllfa i wneud hynny. Rydw i wedi dysgullawer, ac wedi cael profiadau gwerthfawr wrth wneud hynny.

Rhianwen Williams - Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Gyrfa mewn Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £33,100...
...a bydd 3,259 swydd newydd erbyn 2024.