Amaethyddiaeth

Bydd ein cyrsiau Amaethyddol yn eich helpu i feithrin sgiliau a dysgu am amryw o bynciau perthnasol fel Cynhyrchu Da Byw, Tir Glas a Chnydau, a Rheoli Fferm.⁠

Er bod y fferm yn cael ei rheoli’n fasnachol, rydym hefyd yn cydweithio â sefydliadau fel Prifysgol Bangor er mwyn gweithio ar brosiectau ac arbrofion amaethyddol.

Glynllifon 139

Dw i wedi gwirioneddol fwynhau fy nghyfnod yng Nglynllifon ac yn barod rŵan i fynd ymlaen i astudio Amaethyddiaeth ar lefel gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r coleg wedi rhoi profiadau a chyfleoedd ardderchog i mi, ond yr uchafbwyntiau’n sicr oedd ennill cystadleuaeth gwobr Bugail Ifanc Ewropeaidd y Flwyddyn yn yr Ovinpiades ym Mharis a gwobr Myfyriwr y Flwyddyn yn y Sioe Frenhinol!

Dafydd Davies - Amaethyddiaeth Lefel 3

Gyrfa mewn Amaethyddiaeth


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Did you know?


Cyflog cyfartalog o £21,500...
...a bydd 1,475 swydd newydd erbyn 2023.