Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Arweiniad i Gyrsiau

Lawrlwythwch ein prosbectysau diweddaraf.

Prosbectws Graddau

Graddau (Addysg Uwch)

Cyrsiau lefel prifysgol lleol

Darllenwch y cyhoeddiad hwn ar-lein.

Lawrlwytho
Prosbectws Prentisiaethau

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Lawrlwytho
Prosbectws Rhan-amser

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes a Chyrsiau Rhan-amser (Coleg Llandrillo)

Rhan-amser: Ebrill 2024 (Coleg Llandrillo)

Darllenwch y cyhoeddiad hwn ar-lein.

Lawrlwytho
Part-time Prospectus - Coleg Menai / Coleg Meirion-Dwyfor

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes a Chyrsiau Rhan-amser (Coleg Menai/Coleg Meirion-Dwyfor)

Rhan-amser: Ebrill 2024 (Coleg Menai/Coleg Meirion-Dwyfor)

Darllenwch y cyhoeddiad hwn ar-lein.

Lawrlwytho
Canllaw Cwrs y Cyflogwr

Cyrsiau i Gyflogwyr

Cyrsiau i Gyflogwyr

Lawrlwytho
Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Lawrlwytho
Canllaw Prentisiaeth Uwch

Prentisiaethau Uwch

Prentisiaethau Uwch

Lawrlwytho