Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Arweiniad i Gyrsiau

Lawrlwythwch ein prosbectysau diweddaraf.

Prosbectws Graddau

Graddau (Addysg Uwch)

Graddau (Addysg Uwch)

Lawrlwytho
Prosbectws Prentisiaethau

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Lawrlwytho
Prosbectws Rhan-amser - Coleg Llandrillo

Cyrsiau Rhan-amser, Cyrsiau i Oedolion a Chyrsiau yn y Gymuned (Coleg Llandrillo)

Rhan-amser: Medi 2023 (Coleg Llandrillo)

Lawrlwytho
Prosbectws Rhan-amser - Coleg Menai / Coleg Meirion-Dwyfor

Cyrsiau Rhan-amser, Cyrsiau i Oedolion a Chyrsiau yn y Gymuned (Coleg Menai/Coleg Meirion-Dwyfor)

Rhan-amser: Medi 2023 (Coleg Menai/Coleg Meirion-Dwyfor)

Lawrlwytho
Canllaw Cwrs y Cyflogwr

Cyrsiau i Gyflogwyr

Cyrsiau i Gyflogwyr

Lawrlwytho
Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Hyfforddiant i Fusnesau a Gweithwyr Proffesiynol

Lawrlwytho
Canllaw Prentisiaeth Uwch

Prentisiaethau Uwch

Prentisiaethau Uwch

Lawrlwytho