Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae gan y Coleg berthynas ardderchog â Sgiliau Adeiladu, Cyngor Sgiliau’r Sector, cyflogwyr lleol, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai.

Rydym yn cynnig cyrsiau llawn amser yn y meysydd a ganlyn:

  • Gwaith Brics
  • Gwaith Saer ac Asiedydd
  • Adeiladu Proffesiynol
  • Gosod Trydan
  • Paentio ac Addurno
  • Plastro
  • Plymwaith

Cymwysterau ym maes Adeiladu

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 1 hyd at gyrsiau lefel Gradd. Rydym hefyd yn cynnig Prentisiaethau.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Cyrsiau lefel 1

Cyrsiau lefel 2

Cyrsiau lefel 3

Cyrsiau lefelau 4 - 6

Gyrfa mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'