Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn Gwerthu Crefftau Nadolig o Waith Llaw mewn Marchnad Nadolig awyr Agored

Gwnaeth dros 100 o fyfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol a Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo greu gŵyl y gaeaf yn ddiweddar, gan gynnal eu marchnad Nadolig diwedd blwyddyn tu allan ar gampws Llandrillo-yn-rhos y coleg.

Roedd y staff a'r myfyrwyr yn falch o'r cyfle i gael bargen neu ddwy cyn yr Ŵyl wrth iddynt grwydro o gwmpas sawl stondin marchnad awyr agored....wedi eu cynnal mewn arddull Ewropeaidd traddodiadol! Agorodd Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo'r ŵyl yn swyddogol.

O ganlyniad i gyfnod parhaus o dywydd anffafriol, bu'n rhaid i ofalwyr y coleg ddechrau codi'r farchnad am 6am ar y diwrnod ei hun! Ymunwyd a'r myfyrwyr gan ddisgyblion ar raglen gyswllt ysgolion y coleg: roedd ysgolion a gynhwyswyd yn y fenter bartneriaeth yn cynnwys Ysgol y Gogarth yn Llandudno ac Ysgol Bryn Elian ym Mae Colwyn.

Treuliodd criw o fyfyrwyr SBA - sydd ag amrywiaeth o anableddau dysgu - wythnosau'n paratoi at y digwyddiad. Bydd yr holl arian a godwyd yn mynd at elusen.

Cyn y digwyddiad, defnyddiodd y myfyrwyr eu sgiliau gwaith coed i ailgylchu ac uwchgylchu detholiad o eitemau pren a nwyddau cyffredinol y cartref gan wneud iddynt edrych yn Nadoligaidd i'w gwerthu ar y dydd, gan gynnwys addurniadau, torchau a llieiniau bwrdd cul. Mi wnaethon nhw hefyd redeg tombola a stondin raffl.

Gwerthodd y myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo ddetholiad o ddanteithion yr ŵyl gan gynnwys pwdinau Nadolig a mins peis i enwi ond ychydig.

Dywedodd Rheolwr y Maes Rhaglen Sgiliau Byw Annibynnol, Jane Myatt: "Rydym yn eithriadol o falch o'n myfyrwyr am y gwaith caled yn arwain at y farchnad ac yn ystod y dydd ei hun. Mi wnaethon nhw wir fwynhau gwerthu eu creadigaethau i staff a myfyrwyr fel ei gilydd, gan godi cannoedd o bunnoedd ar gyfer elusen yn y broses."

Meddai Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo: "Dyma ymdrech ardderchog gan ein staff a'n myfyrwyr sydd wedi gweithio'n eithriadol o galed drwy'r tymor. Alla i ddim meddwl am ffordd well o ddechrau ar gyfnod y Nadolig."

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Staff and students alike were delighted to be able to pick up a handcrafted festive bargain or two as they wandered around several outdoor market stalls…staged in a traditional European style! Coleg Llandrillo principal Lawrence Wood officially opened proceedings.

Due to a sustained period of inclement weather, the college’s caretakers had to start erecting the market at 6am on the actual day!

Scores of ILS students - who have additional learning needs - spent weeks preparing for the event. All funds raised will go to charity. The students were joined by school pupils on the college’s schools’ link programme: schools involved in the partnership initiative include Ysgol y Gogarth in Llandudno and Ysgol Bryn Elian in Colwyn Bay.

During the run-up to the event, the students used their skills to recycle and upcycle a selection of wooden and general household items, transforming them into festive decorations to sell on the day, including Christmas baubles, wreaths and table runners. They also manned a tombola and raffle stand.

The Hospitality & Catering students sold a delicious array of festive treats, including Christmas puddings and mince pies to name but a few.

Independent Living Skills programme area manager, Jane Myatt, said: “We are extremely proud of our students for the hard work leading up to the market and during the actual day. They really enjoyed selling their creations to staff and students alike, raising hundreds of pounds for charity in the process.”

Coleg Llandrillo principal Lawrence Wood, said: “This was a fantastic effort by our students and staff who have worked incredibly hard all term. I can't think of a better way to begin the festive season.”

Web: www.gllm.ac.uk