Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr cwrs Cerbydau Modur ar bigau'r drain i glywed a fydd yn cyrraedd Rownd Derfynol WorldSkills

Llwyddodd myfyriwr sy'n astudio cwrs Cerbydau Modur ar gampws y Rhyl i ennill y fedal arian yn rownd derfynol WorldSkills UK y llynedd, ond nawr mae wedi mynd gam ymhellach! Eleni, mae wedi ennill y wobr aur a gwobr talent newydd y diwydiant yng nghystadleuaeth Trwsio Cyrff Cerbydau!

Yn awr mae'n rhaid i Tiler Moorcroft-Jones aros i glywed a yw wedi hawlio lle ar yr awyren i Shanghai i gynrychioli Prydain yn y rownd derfynol fyd-eang y flwyddyn nesaf.

Roedd yn cystadlu yn erbyn pump o fyfyrwyr cyrsiau Trwsio Cyrff Cerbydau o bob cwr o Brydain yn y rowndiau terfynol cenedlaethol a gynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Roedd yn rhaid i bob un o'r chwech fynd i'r afael ag amrywiaeth o heriau gwahanol o fewn cyfnod penodol o amser. Roedd yr heriau hyn yn cynnwys gwneud gwaith jig manwl, newid panel chwarter mewn pum awr a thrwsio adain heb ddefnyddio llenwad.

Mae Tiler sy'n byw yn Johnstown yn gweithio i Body Perfect, yn Wrecsam, ac yn cyfuno ei ymrwymiadau gwaith â'i hyfforddiant yng Ngholeg Llandrillo ar gampws y Rhyl.

Dywedodd: "Dw i ar ben fy nigon gyda'r fedal aur, a fedra' i ddim aros i gynrychioli Prydain yn Shanghai y flwyddyn nesaf".

Dywedodd ei diwtor Ben King: "Rydym wrth ein bodd dros Tiler; am lwyddiant. Mae'n gweithio'n galed ac wedi ymrwymo i'r gwaith, ac mae'r rhinweddau hyn wedi talu ar ei ganfed. Mae pob un o'r tiwtoriaid yn gobeithio y bydd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol fyd-eang".

Bellach, mae gan Tiler y set gyfan o fedalau, wedi iddo ennill y fedal efydd yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn 2019. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru'n gyfres o ddigwyddiadau a gefnogir gan Lywodraeth Cymru er mwyn dathlu sgiliau galwedigaethol ac yn rhan o'r gystadleuaeth fyd-eang WorldSkills.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Coleg Llandrillo ym maes Cerbydau Modur, cysylltwch â'r coleg ar 01745 354 797, neu e-bost: rhyladmissions@gllm.ac.uk neu drwy fynd i www.gllm.ac.uk

20-year-old Tiler Moorcroft-Jones now faces a tense wait to see if he has booked a seat on the plane to Shanghai to represent the UK at the global finals next year.

He pitted his skills against five of the best young Vehicle Body Repair students from across the length and breadth of the UK during the tense national finals, which were held at Cardiff & Vale College.

All six had to tackle a range of different challenges within a set time period. These included detailed jig work, changing a quarter panel within five hours, and repairing a wing without using filler.

Tiler, who lives in Johnstown and is employed by Body Perfect in Wrexham, combines his work commitments with his training at Coleg Llandrillo’s Rhyl campus.

He said: “I’m absolutely over the moon with the gold and can’t wait to see if I will be representing the UK in Shanghai next year.”

His tutor Ben King added: “We are delighted for Tiler; what an achievement. He Is a hard-working, dedicated student, and these qualities have paid dividends. All the tutors have their fingers crossed that he now qualifies for the world finals.”

Tiler now has ‘the full set’ medal-wise, after initially claiming bronze at 2019’s Skills Competition Wales finals. Skills Competition Wales is a Welsh Government-backed series of events designed to celebrate vocational skills and is part of the global WorldSkills competition.

For more information on Coleg Llandrillo’s Motor Vehicle courses, please contact the college on 01745 354 797, email: rhyladmissions@gllm.ac.uk or go to www.gllm.ac.uk