Newyddion Grŵp

Cara Haf Parry a Kyra Wilkinson, llywyddion Undeb y Myfyrwyr, Grŵp Llandrillo Menai yng nghynhadledd flynyddol UCM Cymru.

Gwobr Llais y Dysgwr i Grŵp Llandrillo Menai

Gwobrwywyd y Grŵp yng nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM) am eu hymroddiad i hyrwyddo llais y dysgwyr

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Pyrs, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo ac aelod o dîm rygbi Cymru

Gwenllian Pyrs yn barod i wynebu her Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae’r cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo wedi cael ei henwi yn nhîm Cymru. Yn ystod y tymor hwn mae 30 o sêr rygbi Grŵp Llandrillo Menai wedi cynrychioli Cymru ac RGC mewn gemau allweddol

Dewch i wybod mwy
Enillwyr medalau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y seremoni wobrwyo ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Y flwyddyn orau erioed i Grŵp Llandrillo Menai yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Enillodd dysgwyr a phrentisiaid Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor, Coleg Llandrillo a Busnes@LlandrilloMenai gyfanswm anhygoel o 43 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru neithiwr

Dewch i wybod mwy
Cynhadledd y Dysgwyr

Dysgwyr yn Dweud eu Dweud yng Nghynhadledd Flynyddol y Dysgwyr

Daeth dysgwyr o gampysau Grŵp Llandrillo Menai ynghyd i weithio ar ymgysylltiad y sefydliad â'i dysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Roberts - Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Mae Gwenllian Roberts, cyn Gyfarwyddwr OFWAT a chyn Brif Swyddog Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Busnes@LlandrilloMenai fel Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol.

Dewch i wybod mwy
Aled Jones-Griffith gydag enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Dathlu ymrwymiad aelodau staff o bob rhan o’r Grwp i’r Gymraeg

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Y broses ymgeisio wedi agor ar gyfer WorldSkills UK 2024

Myfyrwyr a phrentisiaid yn cael y cyfle i ddilyn yn ôl traed Yuliia Batrak ac Osian Roberts, enillwyr medalau aur o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy
Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Ddoe (dydd Mercher 21 Chwefror) cafodd Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn gwenu

Lansio Rhaglen Fentora Camau Cefnogol i Ddysgwyr y Coleg

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi lansio rhaglen fentora i roi cymorth i'w ddysgwyr.

Dewch i wybod mwy

Pagination