Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dewch o hyd i'ch cwrs

Rhywun yn gwneud swm mathemateg

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion

Hoffech chi fynychu sesiynau un i un, neu sesiynau bach cyfeillgar i helpu i fagu hyder a gwella eich sgiliau? Gall y prosiect Rhifedd Byw eich helpu i wneud hyn, a'ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Dewch i wybod mwy
Person yn defnyddio gliniadur

Dod o hyd i'ch gyrfa berffaith...

Defnyddiwch yr Hyfforddwr Gyrfa i ddod o hyd i’ch gyrfa ddelfrydol.
Dewch i wybod mwy
Pobl yn arwyddo ar stondin yr Wythnos Iaith Arwyddion yng Ngholeg Llandrillo

Newyddion diweddaraf: Yr Wythnos Iaith Arwyddion Fwyaf Llwyddiannus Eto yn y Coleg

14/Ebr/2024

Roedd yr wythnos mor llwyddiannus fel bod cyrsiau Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Grŵp Llandrillo Menai bron yn llawn am yr haf

Dewch i wybod mwy
SP Energy Networks ymweliad i CIST Llangefni

Newyddion diweddaraf: Hwb sgiliau y mae galw mawr amdanynt i Ogledd a Chanolbarth Cymru

12/Ebr/2024

Mae SP Energy Networks a’r darparwr hyfforddiant arbenigol Busnes@LlandrilloMenai wedi ffurfio partneriaeth i ddarparu sgiliau y mae galw mawr amdanynt i ddarpar weithwyr yn y sector ynni ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Dewch i wybod mwy
Llun o Aled Jones-Griffith

Newyddion diweddaraf: Grŵp Llandrillo Menai yn penodi Prif Weithredwr newydd

12/Ebr/2024

Mae grŵp colegau addysg bellach mwyaf Cymru wedi penodi Prif Weithredwr newydd.

Dewch i wybod mwy
Sad 18 Mai

Diwrnod Hwyl i'r Gymuned

Y Rhyl
10:00 - 15:00
Iau 23 Mai

Digwyddiad i Ddod i Wybod Rhagor am Addysg Uwch

Llandrillo-yn-Rhos
15:00 - 19:00
Iau 23 Mai
Iau 23 Mai
Iau 23 Mai

Digwyddiad i Ddod i Wybod Rhagor am Addysg Uwch

Parc Menai (Celf a Dylunio)
15:00 - 19:00
Sad 15 Meh

Diwrnod Hwyl i'r Gymuned

Llangefni
11:00 - 14:00