Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dewch o hyd i'ch cwrs

Mam a mab yn darllen llyfr

Lluosi - Cyrsiau Mathemateg am Ddim i Oedolion

Mae Lluosi'n cynnig mynediad hawdd i gyrsiau rhifedd am ddim lle gall unigolion fagu hyder wrth ddefnyddio rhifau. Efallai eu bod am wneud hynny i wella'r sefyllfa ariannol yn y cartref, i helpu eu plant gyda'u gwaith cartref, i ddeall y ffeithiau a gyflwynir ar y cyfryngau'n well neu i wella'r sgiliau rhifedd penodol sydd eu hangen arnynt yn eu gwaith.

Dewch i wybod mwy
Elle Maguire yn torri gwallt cleient yn ei salon, The Hair Bar ym Mangor

Ail Salon i Elle, y Darpar Ddarlithydd

Mae Elle Maguire wedi dychwelyd i Goleg Menai gyda'r nod o drosglwyddo ei sgiliau i eraill, a pharhau i ehangu ei busnes llwyddiannus
Dewch i wybod mwy
Bryn Jones ac Iwan Roberts yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Newyddion diweddaraf: Iwan a Bryn yn teithio i Las Vegas i rannu eu gwybodaeth am ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)

01/Rhag/2023

Cafodd y ddau ddarlithydd peirianneg o Goleg Menai eu gwahodd i siarad am eu defnydd blaengar o dechnoleg dylunio a gweithgynhyrchu yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023.
Dewch i wybod mwy
Gweithwyr cymorth gofal iechyd ar y llwyfan yn Venue Cymru ar ôl cwblhau eu Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Gofal Iechyd.

Newyddion diweddaraf: Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn dathlu dysgwyr Ymarfer Gofal Iechyd

30/Tach/2023

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru yn ddiweddar i ddathlu cyflawniadau academaidd dros 100 o weithwyr cymorth gofal iechyd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dewch i wybod mwy
Sam McIlvogue, Lawrence Wood, Yuliia Batrak, Darren Millar a Dafydd Evans

Newyddion diweddaraf: Darren Millar yn ymweld â Choleg Llandrillo i gwrdd ag Yuliia, enillydd medal aur WorldSkills

30/Tach/2023

Cafodd yr AeloI Senedd dros Orllewin Clwyd ei hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yng Ngholeg Llandrillo a Grŵp Llandrillo Menai hefyd.
Dewch i wybod mwy