Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyddiau i Groesawu Ymgeiswyr Newydd

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gyda ni ym mis Medi, dylech fod wedi derbyn gwahoddiad i ddiwrnod 'Croeso i'r Coleg' ym mis Mehefin.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Rhywun yn gwneud swm mathemateg

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion

Hoffech chi fynychu sesiynau un i un, neu sesiynau bach cyfeillgar i helpu i fagu hyder a gwella eich sgiliau? Gall y prosiect Rhifedd Byw eich helpu i wneud hyn, a'ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Dewch i wybod mwy
Criw o fyfyrwyr y tu allan i gampws Y Rhyl

Dyddiau i Groesawu Ymgeiswyr Newydd

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gyda ni ym mis Medi, byddwch yn derbyn gwahoddiad i ddiwrnod 'Croeso i'r Coleg' ym mis Mehefin.
Dewch i wybod mwy
Enillwyr Gwobrau Cyflawnwyr Coleg Llandrillo 2024

Newyddion diweddaraf: Dathlu llwyddiant dysgwyr yn seremoni wobrwyo flynyddol Coleg Llandrillo

25/Meh/2024

Roedd Dysgwr y Flwyddyn, Rhys Morris ymhlith yr 20 a mwy o enillwyr a gafodd eu cydnabod yn y seremoni yn Venue Cymru

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Mike Evans o Goleg Llandrillo (tu blaen ar y dde) gyda'r cogyddion cyn Cinio Gala’r Cyn-fyfyrwyr ym Mwyty'r Orme View

Newyddion diweddaraf: Cogyddion o fri yn dychwelyd i'r coleg i Ginio Gala’r Cyn-fyfyrwyr

24/Meh/2024

Roedd Bryn Williams ymhlith llu o gyn-fyfyrwyr yr adran arlwyo yng Ngholeg Llandrillo a helpodd i godi dros £1,100 at elusen

Dewch i wybod mwy
Enillwyr 2024

Newyddion diweddaraf: Coleg Glynllifon yn Dathlu ei Ben-blwydd yn 70 oed

24/Meh/2024

Eleni, mae campws amaethyddiaeth a diwydiannau’r tir Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy