Newyddion Coleg Menai

Myfyrwyr Celf a Dylunio gyda Dr Charlotte Hammond a Miranda Meilleur

Myfyrwyr celf yn creu llyfr ar gysylltiadau diwydiant gwlân Cymru â chaethwasiaeth

Mae myfyrwyr celf Coleg Menai wedi darlunio llyfr sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng y fasnach gaethweision byd-eang a diwydiant gwlân Cymru yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock ar set Bolan’s Shoes gyda chyd-aelod o’r cast Mark Lewis Jones

Y gyn-fyfyrwraig Ceri Bostock i wneud ei hymddangosiad cyntaf ar y sgrin fawr yn y ffilm Bolan's Shoes

Bydd cyn-fyfyrwraig Coleg Menai, Ceri Bostock, yn ymddangos am y tro cyntaf ar y sgrin fawr yn y ddrama roc 'Bolan's Shoes', a ddaw i'r sinemâu ym mis Medi.

Dewch i wybod mwy
Brody White yn gweithio gyda Read Construction

Myfyriwr wedi'i recriwtio gan Read ar ôl llwyddiant profiad gwaith

Mae Brody White wedi cael ei recriwtio gan Read Construction fel rheolwr safle dan hyfforddiant ar ôl creu argraff tra ar brofiad gwaith wrth astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Llŷr Evans gydag un o'i bortreadau

Cyn-fyfyriwr yn ennill ysgoloriaeth gwerth £1,500 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc i Llŷr Evans, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn codi pwysau

Myfyriwr o Goleg Menai'n ennill medal efydd ym mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain yn ystod y penwythnos, i'w gadw ar y trywydd cywir i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad.

Dewch i wybod mwy
Dylan Owens, Prif Gogydd Lletygarwch yn Stadiwm Eithad Clwb Pêl-droed Manchester City

Dyled Prif Gogydd Man City i'w diwtoriaid yng Ngholeg Menai

Mae Dylan Owens wedi esgyn i'r brig ac yn brif gogydd lletygarwch tîm Manchester City ac mae'n dweud na fyddai wedi cyflawni hynny heb Goleg Menai.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock yn cyfarwyddo The Hunger Pang Gang

Ffilmiau gan fyfyrwyr i gael eu dangos ar y BBC ac S4C

Bydd dwy ffilm a grëwyd gan fyfyrwyr Coleg Menai yn cael eu dangos ar y teledu – gyda Ceri Bostock yn dychwelyd i'w hen goleg i gyfarwyddo un ohonynt.

Dewch i wybod mwy
Aron Griffiths yn perfformio

Cyn-fyfyriwr a’i fryd ar yrfa gerddorol

Yn ôl Aron Griffiths, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, mae dychwelyd i weithio yn y coleg wedi cynnig cyfleoedd cwbl annisgwyl iddo yn y diwydiant cerddoriaeth a ffilm.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Mynediad i Addysg Uwch ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Myfyrwyr yn dathlu eu llwyddiannau yng ngwobrau Mynediad i Addysg Uwch

Yn ddiweddar, bu dysgwyr yn dathlu ennill cymwysterau a allai newid eu bywydau yn seremonïau gwobrwyo Mynediad i Addysg Uwch Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn dathlu gyda baner Cymru

Myfyriwr o Goleg Menai yn ennill medal arian ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal arian i Gymru ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India.

Dewch i wybod mwy

Pagination