Newyddion Coleg Llandrillo

Myfyrwyr y tu allan i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Mawrth

Mae digwyddiadau agored yn gyfle perffaith i ddarganfod beth sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Glynllifon

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y cwrs Dyfarnwyr mewn Addysg gyda Sean Brickell o Undeb Rygbi Cymru

Myfyrwyr chwaraeon i ddyfarnu cystadlaethau rygbi'r Urdd

Bydd y dysgwyr yn gyfrifol am gemau yng Ngŵyl Rygbi Ysgolion Cynradd yr Urdd y mis hwn ar ôl iddynt gwblhau’r cwrs Dyfarnwyr ym maes Addysg gydag Undeb Rygbi Cymru

Dewch i wybod mwy
Eva Voma, darlithydd yng Ngholeg Menai

Eva a Madeleine yn cael eu henwi'n aelodau o Sgwad y Deyrnas Unedig ar gyfer WorldSkills Lyon 2024

Bydd un o ddarlithwyr Coleg Menai, Eva, a Madeleine, sy'n brentis gyda chwmni RWE, yn cystadlu gydag ymgeiswyr eraill ar y rhestr fer i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’

Dewch i wybod mwy
Llong yr Island Reach yn Harbwr Conwy

Paratoi llong feddygol ar gyfer taith i Madagascar

Mae'r llong 'Island Reach' bron yn barod ddechrau ar ei thaith ar ôl i ddysgwyr Peirianneg Forol Coleg Llandrillo adnewyddu un o'i generaduron, a chyflawni gwaith atgyweirio arall ar yr un pryd

Dewch i wybod mwy
Yr Is-gorporal Barry Sharp yn siarad â myfyrwyr yng ngheginau bwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Cogyddion y fyddin yn rhoi gallu pen-cogyddion dan hyfforddiant ar brawf

Ym mwyty Orme View Coleg Llandrillo, cafodd y dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo 90 munud i greu pryd tri chwrs o becynnau dogn y Fyddin

Dewch i wybod mwy
Karl Jones, Technolegydd Bwyd gyda Chanolfan Technoleg Bwyd yn cyflwyno dosbarth meistr i ddysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo

Dosbarth meistr i gogyddion dan hyfforddiant

Daeth Karl Jones, o Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai, i fwyty Orme View Coleg Llandrillo i ddangos i fyfyrwyr cyrsiau arlwyo sut i gael y gorau o gig oen a chig eidion o Gymru

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo gyda siec i Tŷ Gobaith yn dilyn cynnal pryd bwyd i godi arian ym mwyty'r Orme View.

Myfyrwyr arlwyo yn codi arian hanfodol i Tŷ Gobaith

Cynhaliodd Coleg Llandrillo bryd o fwyd a raffl gyda'r nos ym Mwyty Orme View gyda'r elw'n mynd i’r hosbis i blant

Dewch i wybod mwy
Alex Marshall-Wilson a thîm Prydain Fawr gyda'u medalau aur ar ôl ennill Cwpan Pencampwyr Kitakyushu

Alex yng ngharfan Prydain Fawr a fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Iau Ewrop

Nod y cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yw cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn 2028 yn Los Angeles ar ôl helpu tîm pêl-fasged cadair olwyn Prydain Fawr i ennill y wobr aur mewn twrnamaint rhyngwladol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o gampysau Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Glynllifon yn cystadlu yn Nhwrnamaint Pêl-droed Ability Counts ym Mae Colwyn.

Myfyrwyr ar y brig mewn twrnamaint pêl-droed

Daeth dysgwyr o'r adrannau Sgiliau Byw'n Annibynnol a chyrsiau Cyn-alwedigaethol o bob rhan o’r Grŵp ynghyd i gystadlu mewn twrnamaint newydd ym Mae Colwyn. Bydd yr enillwyr a’r rhai ddaeth yn ail yn mynd ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr adeiladu Coleg Llandrillo yn ymweld â safle Anwyl Homes, Parc Bodafon, yn Llandudno.

Myfyrwyr yr Adran Adeiladu yn ymweld â Pharc Bodafon

Cafodd dysgwyr Coleg Llandrillo brofiad o sut beth yw bod ar safle go iawn pan wnaethon nhw ymweld â datblygiad Anwyl Homes yn Llandudno

Dewch i wybod mwy

Pagination