Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Chwaraeon Moduro i Gystadlu ym Mhencampwriaeth Cwpan CityCar

Mae myfyrwyr Chwaraeon Moduro Lefel 3 o gampws Coleg Menai yn Llangefni yn cymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro myfyrwyr, fel rhan o'r Bencampwriaeth CityCar Cup.

Roedd y Coleg yn falch o groesawu sylfaenydd Student Motorsport, JP Latham, a'r Llysgennad Chwaraeon James Harvey, i lansio'r prosiect a chyflwyno'r rhannau a char rasio manylebau llawn i'r myfyrwyr.

Bydd cymryd rhan yn y gyfres rasio addysgiadol yn darparu cyfle heb ei ail i'r myfyrwyr i ddysgu, cystadlu a rhwydweithio yn yr amgylchedd chwaraeon moduro proffesiynol. Gan fynychu calendr o ddyddiau rasio o gwmpas y wlad, bydd y dysgwyr yn gweithio gyda gyrrwr proffesiynol allanol a fydd yn rasio eu car.

Roedd y diwrnod lansio yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, gyda'r myfyrwyr yn cael y cyfle i edrych dros y car rasio manylebau llawn o Essential Racing, gan sylwi ar y gwahaniaeth rhwng hwn a'r car "rhoddwr" y byddant yn ei drawsffurfio, cyn troi eu llaw ar adeiladu cawell rowlio.

Darparodd JP o Student Motorsport drosolwg o'r rhannau newydd a fydd yn trawsffurfio Peugeot 107 y coleg yn gerbyd parod i rasio, tra aeth James dros yr agweddau technegol a rheoleiddiol ar rasio ceir ac offer gyrwyr.

Cystadleuodd myfyrwyr hefyd yn erbyn ei gilydd mewn timau o 4 mewn Her Stop Pwll, lle rhoddir iddynt sefyllfa stop pwll heb ei drefnu o flaen llaw i wneud newidiadau i gael y car nol yn y ras.

Ers y diwrnod lansio, mae ‘Titan Ynys Môn’, sydd wedi’i leoli yn Llangefni ac yn bartner cefnogol i’r Adran Chwaraeon Moduro, wedi darparu cydrannau a rhannau allweddol ar gyfer y car rasio.

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae'r tiwtoriaid wedi arwain y tîm o ddeg o ddysgwyr i dynnu'r cerbyd rhoddwr a gwneud gwiriadau ac atgyweiriadau angenrheidiol. Mae’r tîm bellach yn trosi’r cerbyd yn gar rasio Her 2023, ac yn gweithio’n agos gydag adrannau eraill o fewn y coleg i gyflawni’r agweddau ehangach ar ddatblygu, cynllunio a rhedeg tîm rasio.

Eglurodd JP Latham, sylfaenydd Student Motorsport, “Yr ethos sylfaenol y tu ôl i’r her yw creu unigolion sy’n barod am waith, a thrwy hynny addysgu a chyflwyno dysgwyr i’r agweddau ehangach a’r diwydiannau ategol sy’n rhan o chwaraeon moduro.

“Bydd gweithgareddau’r tîm yn cynnwys gwaith cydweithredol o amrywiaeth o feysydd megis marchnata, y cyfryngau, lletygarwch, busnes a gwyddor chwaraeon, – i gyd wrth gwrs gyda’r nod o aros o fewn y gyllideb.”

Dywedodd Arron Peel, Dirprwy Reolwr Maes Rhaglen Peirianneg Coleg Menai,

"Rydym wedi cyffroi o fedru dod â'r cymhwyster a'r cyfle newydd hwn i'n myfyrwyr, dyma'r cwrs chwaraeon moduro cyntaf i Grwp Llandrillo Menai ei gynnig."

"Mae cael ein car ein hunain i gystadlu mewn pencampwriaeth rasio proffesiynol yn wych hefyd, mae'n darparu profiad lefel-diwydiant go iawn i'n myfyrwyr a fydd yn sicr yn eu helpu yn y dyfodol wrth iddynt fynd ymlaen i yrfa mewn Peirianneg Chwaraeon moduro.

"Rhaid diolch i JP Latham o Student Motorsport am roi o'i amser gan dreulio diwrnod cyfan gyda'n myfyrwyr, ac am ddarparu rhannau i ni ar gyfer y car rasio. "

"Diolch hefyd i'r busnesau lleol Titan Ynys Mon, Unit Thirteen, Lucas Oil, CSG Motorpsport a Slideways Motorsport and eu help a'u cefnogaeth"

Ychwanegodd Daron Evans, Arolygwr Sgiliau Ymarferol yn yr Adran Beirianneg,

“Trefnwyd siaradwyr gwadd o gwmnïau lleol , megis "Slideways Sport" eisoes ar gyfer y dysgwyr Chwaraeon Moduro, ac mi wnaethant hefyd yn ddiweddar fynychu'r Rali Cambrian am ddiwrnod, lle y gwnaethant helpu gyda'r stiwardio a'r gwaith archwilio'r cerbydau.”

"Mae medru cynnig y cwrs chwaraeon Moduro newydd hwn yng Ngogledd Cymru wir yn gyffrous, gan ei bod yn ardal gyfoethog o ran diddordeb i’r byd chwaraeon moduro. Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd ardderchog ar gyfer ein dysgwyr i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth o fewn y sector a mynd ymlaen i addysg bellach a gyrfâu o fewn chwaraeon moduro".