Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Prentisiaeth Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Cydnabuwyd Jamie Roles, a astudiodd ar gyfer prentisiaeth gradd Gwyddoniaeth Data yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ddiweddar am ei dalent yn rowndiau terfynol "Make UK Manufacturing", lle daeth yn ail allan o gannoedd o gystadleuwyr.

Enillodd Jamie, sydd yn gweithio ar gyfer Airbus yn Broughton, hefyd y wobr Prentis Busnes yn y wobr "Make UK in Wales" o flaen rowndiau terfynol y DU. Gwnaeth gryn argraff ar y beirniaid, a nododd fod gan Jamie yrfa wych o'i flaen. Mae'n amlwg yn mwynhau'r hyn a wna ... does dim amheuaeth bydd yn arwain pobl cyn hir.

Dywedodd Andrew Scott, Arweinydd y rhaglen ar gyfer Prentisiaethau Gradd,

“Dangosodd Jamie agwedd ardderchog at waith yn ei holl astudiaethau yn y coleg, mae ei gyflawniadau yn glod i'w waith caled, da iawn Jamie!"

Ychwanegodd,

"Edrychwn ymlaen at weld beth fydd y cam nesaf yng ngyrfa Jamie".

Mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Bangor, cafodd y radd a gwblhaodd Jamie ei hariannu'n llawn gan y Llywodraeth - heb gost iddo ef na'i gyflogwr.

Mae prentisiaethau gradd yn eich galluogi i astudio am radd i israddedigion neu radd meistr a datblygu eich gyrfa ar yr un pryd.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau gradd a phrentisiaeth, ewch i - https://www.gllm.ac.uk/

Jamie, who works for Airbus in Broughton, also won the Make UK in Wales’ ‘Business Apprentice’ award ahead of the UK finals. Judges were extremely impressed, noting that Jamie has a fantastic career ahead of him. He clearly enjoys what he does … he’ll no doubt be leading people in the not-too-distant future.

Andrew Scott, Programme Leader for Degree Apprenticeships, said,

“Jamie demonstrated an excellent work ethic in all of his studies at the college, his achievements are a credit to his hard work, well done Jamie!”

He added,

“We really look forward to seeing where Jamie’s career takes him next”.

In partnership with Bangor University, the degree Jamie completed was fully funded by the Government - with no cost to him or his employer.

A degree apprenticeship enables you to gain a full undergraduate or master's degree while you work.

For more info on our degrees and apprenticeship courses please visit - https://www.gllm.ac.uk/

Jamie, who works for Airbus in Broughton, also won the Make UK in Wales’ ‘Business Apprentice’ award ahead of the UK finals. Judges were extremely impressed, noting that Jamie has a fantastic career ahead of him. He clearly enjoys what he does … he’ll no doubt be leading people in the not-too-distant future.

Andrew Scott, Programme Leader for Degree Apprenticeships, said,

“Jamie demonstrated an excellent work ethic in all of his studies at the college, his achievements are a credit to his hard work, well done Jamie!”

He added,

“We really look forward to seeing where Jamie’s career takes him next”.

In partnership with Bangor University, the degree Jamie completed was fully funded by the Government - with no cost to him or his employer.

A degree apprenticeship enables you to gain a full undergraduate or master's degree while you work.

For more info on our degrees and apprenticeship courses please visit - https://www.gllm.ac.uk/