Newyddion Coleg Llandrillo

Phoebe Ellis Griffiths yn chwarae i Nomadiaid Cei Connah

Phoebe'n serennu wrth i'r Nomadiaid wthio am ddyrchafiad

Mae’r fyfyrwraig o Goleg Llandrillo wedi camu i dîm hŷn Nomadiaid Cei Connah, ac mae ei goliau wedi eu helpu i saethu i frig y gynghrair

Dewch i wybod mwy
Yuliia Batrak gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Yuliia yn targedu WorldSkills 2026 yn Shanghai

Bydd cyfle i fyfyriwr Coleg Llandrillo, Yuliia Batrak, i weithio mewn lleoliadau o'r radd flaenaf fel The Ritz a Gleneagles fel rhan o'i hyfforddiant ar gyfer y gystadleuaeth fyd-eang

Dewch i wybod mwy
Marchnad Nadolig yr adran Sgiliau Byw'n Annibynnol ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Nadolig Myfyrwyr yn codi arian dros achos da

Mae adran Sgiliau Byw'r Annibynnol Coleg Llandrillo wedi codi £600 dros achosion da dros yr wythnosau diwethaf

Dewch i wybod mwy
Tom Roberts yn derbyn ei wobr gan Samuel Stones, un o Hwyluswyr y Gymraeg yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Fideo Tom yn ennill gwobr Diwrnod Shwmae Su’mae

Creodd Tom Roberts, myfyriwr o Goleg Llandrillo, fideo'n dangos ei hoff eiriau Cymraeg ochr yn ochr â pheth o'i waith celf ei hun

Dewch i wybod mwy
Heather Wynne gyda’i thlws ar ôl ennill Gwallt Priodas Gorau yng Ngwobrau Priodas Gogledd Cymru 2023

Heather yn ennill Gwallt Priodas Gorau Gogledd Cymru

Dysgodd y fyfyrwraig o Goleg Llandrillo ei sgiliau oddi ar YouTube ac mae hi bellach yn ôl yn y coleg wrth iddi gynllunio i ddarlithio mewn trin gwallt

Dewch i wybod mwy
Olivia Alkir

Myfyrwyr yn gwylio 'Stori Olivia' - ffilm bwerus am ddiogelwch ar y ffyrdd

Yn ystod Wythnos Llesiant ‘Cadw’n Ddiogel’ Grŵp Llandrillo Menai cafodd ffilm dorcalonnus yn adrodd hanes Olivia Alkir, 17 oed, ei dangos

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn llyfrgell Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ar gyfer yr Wythnos Llyfrgelloedd

Codio, dadlau a dysgu am y gofod wrth i'r coleg gynnal Wythnos Llyfrgelloedd

Cynhaliodd Canolfan Llyfrgell+ Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, amrywiaeth o ddigwyddiadau i arddangos y gweithgareddau a'r gwasanaethau sydd ganddi i'w cynnig.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr Lletygarwch

Rhwydwaith Talent Twristiaeth gam yn nes at sicrhau arian Cynllun Twf

Mae achos busnes amlinellol ar gyfer y ganolfan sgiliau twristiaeth gyntaf yng Nghymru wedi derbyn sêl bendith gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Gyda chyrraedd y garreg filltir hon gall y prosiect symud ymlaen i ddatblygu achos busnes llawn, sef y cam olaf er mwyn sicrhau arian Cynllun Twf.

Dewch i wybod mwy
Kat

⁠Kathryn ar y Brig ym Maes Plastro!

Mae myfyriwr o adran adeiladu Coleg Llandrillo wedi'i henwi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn ymweld â Thŵr Pisa

Cogyddion dan hyfforddiant yn mwynhau profiad gwaith yn ardal Twsgani

Bu myfyrwyr o Goleg Llandrillo a Choleg Menai yn mireinio eu sgiliau mewn bwytai, caffis a gwestai ym Montecatini a Pistoia

Dewch i wybod mwy

Pagination