Newyddion Coleg Llandrillo

Elgan Jones, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn derbyn tystysgrif yr enillydd gan Jason Williams, perchennog Williams Estates

Gwerthwyr tai llwyddiannus yn arddangos gwaith celf myfyrwyr

Bydd gwerthwyr tai sydd wedi ennill sawl gwobr yn arddangos gwaith celf myfyrwyr mewn sawl un o'u canghennau, wedi iddynt greu argraff ar y beirniaid mewn cystadleuaeth ddarlunio flynyddol.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cwrdd â chyflogwyr yn ffair swyddi CaMVA ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

Digwyddiadau CaMVA'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr

Trefnwyd cyfres o ffeiriau swyddi ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chyflogwyr posib. Bu rhai'n ddigon ffodus i gael eu gwahodd i gyfweliadau am swyddi.

Dewch i wybod mwy
Poster Sonder

Arddangosfa Myfyrwyr Cyrsiau Ffotograffiaeth yn Oriel Colwyn

Mae chwech o fyfyrwyr Celf Coleg Llandrillo yn arddangos eu gwaith ar hyn o bryd yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy
Actorion Grease

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Theatr Fach Y Rhyl

Cyflwynodd myfyrwyr cyrsiau Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio y sioe gerdd 'Grease' dros y penwythnos yn Theatr Fach Y Rhyl.

Dewch i wybod mwy
Jay a Pippa

Myfyrwyr yn Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig.

Dewch i wybod mwy

Peirianwyr Morol yn Hwylio o Gwmpas Arfordir yr Alban

Yn ddiweddar, hwyliodd myfyrwyr Peirianneg Forol o Goleg Llandrillo o amgylch arfordir syfrdanol yr Alban, fel rhan o daith mewn partneriaeth ag ‘Ocean Youth Trust Scotland’.

Dewch i wybod mwy

Prentis Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Mae'r rhaglenni Prentisiaeth Gradd i gyd wedi cael eu datblygu gan ystyried dysgu seiliedig ar waith a barn cyflogwyr, felly mae'r prentisiaid yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt yn y gweithle.

Dewch i wybod mwy

Rhaglen arbennig am DJ Terry - Seren y Dyfodol

Mae myfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, sydd wedi gwirioni ar gerddoriaeth, un cam yn nes at wireddu ei freuddwyd o fod yn DJ o'r radd uchaf.

Dewch i wybod mwy

⁠Myfyrwyr yn Adeiladu a Rasio Eu Cychod eu Hunain!

Yn ddiweddar, fel rhan o ddiwrnod ymweld â Chanolfan Conwy yn Llanfairpwllgwyngyll, rhoddodd myfyrwyr Peirianneg Forol eu cychod eu hunain ar brawf ar y Fenai.

Dewch i wybod mwy

Prosiect Newydd i Daclo Unigrwydd ym Maes Iechyd a Gofal

Mae partneriaeth newydd rhwng Grŵp Llandrillo Menai ac adran Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych yn cydweithio i ganfod ffyrdd o daclo unigrwydd ym maes gofal.

Dewch i wybod mwy

Pagination