Newyddion Coleg Llandrillo

Y myfyrwyr Lucas Grew, Lili Bacciochi a Tom Barry gyda'r tiwtor Rob Griffiths

Myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau'n manteisio ar gynllun mentora

Gweithiodd myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau o Goleg Llandrillo gyda datblygwyr gemau proffesiynol er mwyn rhoi bywyd i'w syniadau mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Dewch i wybod mwy
Lluniau o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd 11 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn dathlu graddio ar y promenâd yn Llandudno

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio mewn Seremoni yn Venue Cymru

Yn ddiweddar, dathlwyd llwyddiannau rhagorol mwy na 300 o fyfyrwyr yn seremoni raddio flynyddol Grŵp Llandrillo Menai yn Llandudno.

Dewch i wybod mwy
Y cyn-fyfyriwr Krystian Koziński gyda'r ddisg aur a gyflwynwyd iddo yng Ngholeg Llandrillo

Cyn-fyfyriwr yn derbyn disg aur ar ôl cyrraedd brig y siartiau a chael rhif 1 ar iTunes

Pan ddychwelodd Krystian Koziński cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar, cyflwynwyd disg aur iddo i ddathlu ei fod wedi cyrraedd y brig ar siartiau iTunes.

Dewch i wybod mwy
Arian Williams gyda gweddill enillwyr Seremoni Gwobrwyo Cyflawnwyr Addysg Bellach Coleg Menai

Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu llwyddiannau ei fyfyrwyr

Mewn seremonïau'r wythnos diwethaf, dathlwyd llwyddiannau dros 80 o fyfyrwyr addysg bellach Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Comisiynydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones yn gwylio'r myfyrwyr ar waith ym mwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo'n croesawu Comisiynydd y Gymraeg

Yn ddiweddar, croesawodd Grŵp Llandrillo Menai Gomisiynydd newydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones, i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy
Tiwtor Glenydd Hughes yn dysgu sgiliau coginio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Plant Ysgolion Cynradd yn cael bod yn Gogyddion am y Diwrnod yng Ngholeg Llandrillo

Yn ddiweddar, cafodd blant o ysgolion cynradd gyfle i fod yn gogyddion am y diwrnod yng Ngholeg Llandrillo - lle buont yn coginio Bolognese, yn cymysgu coctels di-alcohol ac yn gwylio arddangosiad flambé.

Dewch i wybod mwy
Elgan Jones, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn derbyn tystysgrif yr enillydd gan Jason Williams, perchennog Williams Estates

Gwerthwyr tai llwyddiannus yn arddangos gwaith celf myfyrwyr

Bydd gwerthwyr tai sydd wedi ennill sawl gwobr yn arddangos gwaith celf myfyrwyr mewn sawl un o'u canghennau, wedi iddynt greu argraff ar y beirniaid mewn cystadleuaeth ddarlunio flynyddol.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cwrdd â chyflogwyr yn ffair swyddi CaMVA ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

Digwyddiadau CaMVA'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr

Trefnwyd cyfres o ffeiriau swyddi ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chyflogwyr posib. Bu rhai'n ddigon ffodus i gael eu gwahodd i gyfweliadau am swyddi.

Dewch i wybod mwy
Poster Sonder

Arddangosfa Myfyrwyr Cyrsiau Ffotograffiaeth yn Oriel Colwyn

Mae chwech o fyfyrwyr Celf Coleg Llandrillo yn arddangos eu gwaith ar hyn o bryd yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy

Pagination