Newyddion Coleg Llandrillo

Aled Jones-Griffith gydag enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Dathlu ymrwymiad aelodau staff o bob rhan o’r Grwp i’r Gymraeg

Dewch i wybod mwy
Rhys Butler a Corey Jones yn Continental Diamond Tool ym Mae Cinmel

Corey a Rhys yn cael cyfle i ddisgleirio

Mae'r ddau fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn meithrin arbenigedd mewn peirianneg fanwl gyda chwmni Continental Diamond Tool

Dewch i wybod mwy
Dylan Alford yn y gampfa yng nghanolfan chwaraeon Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Dylan a Greg yn cael eu galw i chwarae rygbi i Gymru

Bydd Dylan Alford yn chwarae i dîm dan 18 Cymru yn erbyn yr Alban tra bod ei gyd-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo, Greg Thomas, hefyd yn cael cyfle i wneud argraff cyn Gŵyl y Chwe Gwlad

Dewch i wybod mwy
Molly Stubbs-Davies gyda Band Pres Prifysgol Caerdydd

Molly yn cael lle yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Llwyddodd Molly sy'n chwarae aml i offeryn i ennill rhagoriaeth mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth Lefel 3 yng Ngholeg Llandrillo ac mae bellach ar fin astudio gradd Meistr

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Y broses ymgeisio wedi agor ar gyfer WorldSkills UK 2024

Myfyrwyr a phrentisiaid yn cael y cyfle i ddilyn yn ôl traed Yuliia Batrak ac Osian Roberts, enillwyr medalau aur o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr o Goleg Llandrillo yn y Senedd gyda'r darlithydd Peter Cornish a Sam Rowlands AS

Myfyrwyr y Gyfraith yn cwrdd ag Aelodau o’r Senedd yng Nghaerdydd

Cymerodd y myfyrwyr Lefel A o Goleg Llandrillo ran mewn dadl a chawsant daith o gwmpas siambr y Senedd

Dewch i wybod mwy
Katie Crowther a Demi Leigh Farrar yng nghanolfan Dewi Sant yng Nghaerdydd

Profiad gwych i Demi a Katie yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Y ddwy fyfyrwraig oedd y rhai cyntaf o’r cwrs Teithio a Thwristiaeth i gynrychioli Coleg Llandrillo

Dewch i wybod mwy
Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Ddoe (dydd Mercher 21 Chwefror) cafodd Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Gofal Iechyd

Grŵp Llandrillo Menai yn Ennill Contract i Ddarparu Hyfforddiant ym maes ‘Ymarfer Gofal Iechyd’ Ledled Cymru

Mae Addysg Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi dyfarnu contractau i Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Tystysgrif Lefel 4 mewn ‘Ymarfer Gofal Iechyd’ ym mhob cwr o Gymru dros y saith mlynedd nesaf.

Dewch i wybod mwy
Alex Marshall-Wilson yn siarad â myfyrwyr yn y neuadd chwaraeon ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Alex, sy'n athletwr yn Nhîm Prydain Fawr, yn dychwelyd i'r coleg i arwain sesiwn pêl-fasged cadair olwyn

Cymerodd Alex Marshall-Wilson, a astudiodd Chwaraeon Lefel 3 yng Ngholeg Llandrillo, seibiant o hyfforddi ar gyfer Pencampwriaethau Iau Ewrop yr haf hwn

Dewch i wybod mwy

Pagination